– Skal sikre at våre tildelinger er rettferdige, relevante og nyttige

For andre gang offentliggjør Stiftelsen Dam en rapport om bevilgninger og samfunnsnytte.

DAM Redaksjonen • 20 mai. 2019

Siden første tildeling i 1997 har Stiftelsen Dam bevilget over fire millarder kroner til helseprosjekter og -forskning i Norge, og de siste årene har tildelingene økt i omfang. I 2018 fikk for første gang over tusen prosjekter støtte, og i 2019 mottar stiftelsen hele 306 millioner kroner fra Norsk Tipping.

Generalsekretær Hans Christian Lillehagen.

– Det er en betydelig sum, og forvaltningen av så mye penger innebærer selvfølgelig også et stort ansvar. Derfor er det viktig at vi analyserer både tildelingsprosessene og samfunnsnytten i prosjektene vi støtter, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

I 2018 ble analysen laget for første gang.

– Lanseringen av den første rapporten i 2018 var en viktig milepæl for oss, og vi er glad for at vi nå kan legge den fram for andre gang. Det betyr at både organisasjonene og andre kan følge med på hvordan midlene våre fordeles, og ikke minst hvordan våre ordninger bidrar for organisasjonenes medlemmer, sier Lillehagen.

Her kan du lese hele rapporten: Analyse av bevilgninger og samfunnsnytte

God oversikt over hva stiftelsen bevilger penger til

Det er fagrådgiver i Stiftelsen Dam Ida Svege som har laget analysen. Hun understreker viktigheten av at en slik rapport publiseres hvert år, slik at man har sammenliknbare tall.

– Disse analysene gir god oversikt over hva vi faktisk bevilger støtte til. Det er spesielt nyttig å kartlegge hvordan våre tildelinger møter sykdomsbyrden i Norge, og det blir interessant å se om og eventuelt hvordan dette endrer seg over tid, sier hun.

For å vurdere om Stiftelsen Dams prosjektfinansiering gir generelle samfunnsnyttige gevinster ønsker stiftelsen å kartlegge hvordan midlene anvendes. Det innebærer blant annet å se på om tildelingen av midlene er rettferdig og følger de gitte retningslinjer, om tildelingen av midlene gjenspeiler behovet basert på sykdomsbyrden i Norge, og i hvor stor grad tildelingen genererer ny kunnskap og kompetanse innen helsefeltet.

Les også: Slik fordelte Stiftelsen Dam midlene i 2018

Kartlegger kunnskapsproduksjon

I rapporten for 2019 er det særlig forskningsordningen som blir gjennomgått.

Fagrådgiver Ida Svege.

– I denne rapporten har vi sett grundig på hvilken kunnskapsproduksjon vi bidrar til med våre tildelinger gjennom ordningen Forskning. I årene 2008-2012 startet 181 forskningsprosjekter opp med midler fra Stiftelsen Dam, og per 1. april 2019 har disse generert 476 vitenskapelige publikasjoner. Totalt 116 ph.d-stipendiater som fikk ph.d.-stipend fra oss i 2008-2012 hadde fullført sin doktorgrad per 1. april 2019, og 64 prosent hadde disputert innen seks år etter oppstart. Denne gjennomføringsraten er på nivå med nasjonale tall, sier Svege.

Skal brukes til å heve kvaliteten

Analysen publiseres i sin helhet på Stiftelsen Dams nettsider. I tillegg kan interesserte følge med på ulike statistikker som publiseres etter hver tildeling. Stiftelsen Dam er opptatt av åpenhet, og ønsker derfor å gi utstrakt innsyn i hvordan pengene fordeles.

Målet er også å bruke analysene til å heve kvaliteten på tildelingsordningene.

– Vi vil bruke analysene i vårt kvalitetsforbedringsarbeid for å sikre at våre tildelinger er rettferdige, relevante og nyttige, sier Svege.

Her kan du lese hele rapporten: Analyse av bevilgninger og samfunnsnytte

Les rapporten fra 2018 her