ExtraStiftelsen skifter navn til Stiftelsen Dam

Et enstemmig årsmøte stemte for at stiftelsen skal endre navn.

DAM Redaksjonen • 22 mai. 2019

– Vi er glad for at alle medlemsorganisasjonene stiller seg bak at vi skal endre navn til Stiftelsen Dam. Det har vært en lang prosess for å finne et godt navn, men nå er vi i mål, sier styreleder, Ingrid Stenstadvold Ross. Tirsdag 21. mai sa et enstemmig årsmøte ja til at ExtraStifelsen skifter navn til Stiftelsen Dam. Årsmøtet består av stiftelsens 36 medlemsorganisasjoner, som er blant de største helseorganisasjonene i Norge med over 1,6 millioner medlemskap bak seg.

Eier ikke lenger Extra-spillet

Bakgrunnen for navneskiftet er at stiftelsen ikke lenger eier Extra-spillet, og dermed har et navn som ikke reflekterer verken formål eller hvor inntektene kommer fra. Fra 1. januar 2016 har stiftelsen mottatt 6,4 prosent av overskuddet til alle Norsk Tippings spill. – Det har derfor vært behov for å finne et navn som ikke lenger knytter stiftelsen til et spill som eies av Norsk Tipping. Tvert imot har vi ønsket å finne et navn som kan virke samlende på medlemsorganisasjonene og som løfter stiftelsens formål; deltakelse, aktivitet og mestring, sier Ross. Fra 1. januar 2015 har stiftelsen vært en av Norsk Tippings overskuddsmottakere. 6,4 prosent av det totale overskuddet fra alle Norsk Tippings spill går til stiftelsen, som igjen fordeler midlene til helse- og rehabiliteringsformål.

Viktig med et samlende navn

Det nye navnet blir altså Stiftelsen Dam. Navnet er et akronym, og står for «deltakelse, aktivitet, mestring». – Selv om det nye navnet ikke er intuitivt, mener vi akronymet gir gode assosiasjoner til innholdet i  prosjektene stiftelsen støtter, sier Ross. Stiftelsen har gjennomført en lang og grundig prosess for å komme fram til et navn som skal være inkluderende og stå seg over lang tid. Mange av medlemsorganisasjonene har vært inkludert i arbeidet med å finne et nytt navn. Høsten 2018 ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av syv medlemsorganisasjoner, som fikk i oppdrag av styret å komme fram til et endelig navneforslag. – Vi er veldig glade for at så mange har brukt tid og krefter på å få dette til, sier Ross, og legger til: – Det har vært viktig for oss å finne et navn som er samlende, og som medlemsorganisasjonene kan stille seg bak. Vi har vært innom flere andre navn, blant annet rundt helsebegrepet, men disse har opplevdes som mer splittende enn det motsatte. Da har vi vært nødt til å tenke annerledes, og jeg er veldig stolt av at vi sammen har lykkes med å finne et navn som det ser ut til at organisasjonene kjenner seg igjen i, sier Ross.

Viktig å holde kostnadene nede

Det har også vært viktig for styret å holde kostnadene ved en navneendring nede, der blant annet logoen og stiftelsens grafiske profil beholdes. – Denne typen prosesser kan fort bli kostbare, men vi har vært veldig opptatt av å holde kostnadene nede. Vi har gjennomført analyser av behovet for å skifte navn, konkurransesituasjon og det foreslåtte navnet. For øvrig har stiftelsen lite trykt materiell, og bruker lite penger på markedsføring, slik at prosessen i stor grad har vært mulig å håndtere uten å øke budsjettene, sier Ross.

Inspirert av norsk folkeeventyr

At Dam har et akronym som mange kan kjenne seg godt igjen i har vært avgjørende for at nettopp dette navnet ble valgt. Men inspirasjonen til navnet kom gjennom et norsk folkeeventyr og stiftelsens logo, som er en fugl. – Opprinnelig kom navnet Dam fra folkeeventyret Fugl Dam, og Olav H. Hauges dikt med samme tittel. Disse handler om fabelfuglen Dam, som hjelper det gode fram. Det synes vi er en fin assosiasjon til stiftelsens arbeid, der midlene går til å hjelpe organisasjonenes gode idéer fram, sier styreleder Ingrid Stenstadvold Ross.

Spent på navneendringen

Generalsekretær i stiftelsen, Hans Christian Lillehagen, er glad for at organisasjonene har samlet seg om det nye navnet. I månedene som kommer skal sekretariatet i stiftelsen jobbe med å forankre det nye navnet og stiftelsens historiefortelling ytterligere. – Det er klart at det er spennende for oss. Mange av oss i sekretariatet har jobbet her i mange år og har naturligvis følelser knyttet til arbeidsplassen vår. Det gjelder også navnet, så vi går noen spennende måneder i møtet, der vi skal knytte historien vår og fremtiden sammen gjennom det nye navnet, sier han. Årsmøtet i Stiftelsen Dam vedtok navneendringen 21. mai. Deretter skal styret gjøre et endelig vedtak 11. juni, før saken går videre til godkjenning i Stiftelsestilsynet. Det er forventet at navneendringen blir gjort gjeldende fra midten av september.