Frykter krise i helsefrivilligheten

Økonomisk krise og isolasjon for medlemmene. Det er helseorganisasjonenes dystre spådom for månedene som kommer.

DAM Redaksjonen • 15 mai. 2020
Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

«Vår største bekymring er at å kunne være der for medlemmene våre og brukerne av tilbudene. Mange er i risikogrupper og vil ikke kunne delta på vanlig måte på lang tid framover, så vi må klare å finne løsninger der vi fortsatt kan bidra positivt for disse».

Fakta

  • I perioden 22. – 30. april stilte Stiftelsen Dam en rekke spørsmål til egne og FFOs medlemsorganisasjoner.
  • 44 organisasjoner svarte på undersøkelsen, 32 av disse er medlemmer i Stiftelsen Dam.
  • Organisasjonene ble blant annet spurt om inntektstap og avlyste aktiviteter i perioden 12. mars til 1. juli.
  • Et stort flertall av organisasjonene oppgir at de har store økonomiske tap, i kombinasjon med mange avlyste aktiviteter.

Sitatet er hentet fra en fersk undersøkelse Stiftelsen Dam har gjennomført blant egne og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons (FFO) medlemsorganisasjoner. Totalt svarte 44 organisasjoner på undersøkelsen, hvorav 32 er medlemmer i Stiftelsen Dam.

Store behov for omstilling

I undersøkelsen sier nesten 60 prosent av organisasjonene at det er utfordrende å møte behovene til medlemmene sine i forbindelse med koronaepidemien.

Nærmere 80 prosent svarer at de må gjennomføre større og kostbare omstillingstiltak i tiden som kommer. Samtidig svarer 90 prosent av helseorganisasjonene at de ikke har fått økonomisk støtte fra staten*.

– Helseorganisasjonene representerer sårbare og risikogrupper, og det er svært bekymringsfullt at så mange svarer at de nå frykter at de ikke kan møte disse gruppenes behov, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Så mye som 70 prosent av organisasjonene svarer at de har tapt inntekter siden 12. mars, og nesten 80 prosent sier at de i stor grad har måttet avlyse aktiviteter for medlemmene.

Frykter isolasjon og økonomisk krise

Færre aktiviteter betyr at mange som har stort behov for tilrettelagt trening, behandling eller rehabilitering mister sitt tilbud. I undersøkelsen ble organisasjonene bedt om å svare på hva som er deres største bekymringer i tiden som kommer. Økonomisk krise og isolasjon for medlemmene er gjengangere:

«Trening og mestring er det viktigste for våre medlemmer. Dette gjøres av lokallagene. Våre medlemmer er i en risikogruppe.»

«Vi er bekymret for om vi har tilstrekkelig omstillingskompetanse, og om vi finner finansiering til nødvendige nye tiltak.»

«At situasjonen vedvarer, at det ikke kommer en vaksine på lang tid, og at medlemsmassen vil måtte fortsette å isolere seg.»

Ber om krisepakke

Stiftelsen Dam har sammen med en rekke medlemsorganisasjoner jobbet for å få til en økonomisk krisepakke for helsefrivilligheten. Håpet var at det skulle komme en løsning revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem denne uken.

Der kom det imidlertid kun midler til enkelttiltak, og ikke en helhetlig løsning for helsefrivilligheten. Det kom heller ikke midler til omstilling, innovasjon og beredskap.

– Vi er selvsagt glad for at noen av de sårbare gruppene blir løftet i revidert nasjonalbudsjett. Blant annet kom det penger til rusavhengige og utsatte barn og unge. Det er viktig. Samtidig savner vi en satsning på de gruppene som trolig må leve isolert i lang tid, og som har behov for tilrettelagte tiltak, sier Lillehagen.

* Undersøkelsen ble gjort i perioden 22. – 30. april. I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram 12. mai fikk noen organisasjoner støtte til enkelttiltak.

Les mer om Stiftelsen Dams arbeid i forbindelse med koronaepidemien: