Nå kan du søke penger gjennom Aktivitetsprogrammet

Retter seg mot sårbare eldre og eldre som har fått redusert sine tjenester grunnet smittevernhensyn.

DAM Redaksjonen • 1 Sep. 2020

Mandag 31. august åpnet søknadsskjemaene til Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre (forkortet til Aktivitetsprogrammet).

Sårbare eldre

Helse- og omsorgsdepartementet besluttet før sommeren å bevilge 400 millioner kroner til en tiltakspakke for sårbare eldre. Dette kom til etter forhandlingene og vedtak om revidert nasjonalbudsjett i Stortinget. Som ledd i dette har Stiftelsen Dam fått i oppgave av Helsedirektoratet å fordele 50 millioner kroner som skal stimulere til mer besøk og aktivitet.

Målgruppe for det nye programmet er frivillige organisasjoner med helseformål som er godkjente som søkerorganisasjoner i stiftelsen, og programmet skal støtte prosjekter som retter seg mot sårbare eldre og eldre som har fått redusert sine tjenester grunnet smittevernhensyn forbundet med koronapandemien. Organisasjoner som ikke er godkjente som søkerorganisasjoner kan også søke om å bli det.

Løpende søknadsfrist

Søknadsskjemaene er nå åpne, og dersom du ønsker å søke prosjektmidler kan du lese mer om programmet i utlysningen, som du finner her.

Aktivitetsprogrammet har løpende søknadsfrist og tildeling. Målet er at det ikke skal gå lenger enn 14 dager fra du har sendt inn søknaden til du får svar.

Vi anbefaler også at du går gjennom brukerveiledningen. Dersom du har spørsmål om Aktivitetsprogrammet kan du lese «ofte stilte spørsmål» på denne siden eller kontakte en av våre rådgivere på programdrift, Marie Topaas Storm eller Lisa Nome.