– Alarmerende utvikling

Dam etterlyste forsterket innsats mot spillavhengighet og fortsatt krisehjelp til helsefrivilligheten i familie- og kulturkomiteens høring tirsdag.

DAM Redaksjonen • 21 okt. 2020
Politisk rådgiver Anders Kjellevold

Av smittevernhensyn foregår årets budsjetthøringer digitalt. Politisk rådgiver Anders Kjellevold deltok på høringen for Dam, og begynte sitt innlegg med en bekymringsmelding om økningen i antall spillavhengige i Norge.

– Spillavhengighet er et voksende samfunnsproblem. En undersøkelse fra Universitetet i Bergen viser at antall problemspillere har økt fra 34.000 i 2015 til 55.000 i 2019.

Dam mener en langt kraftigere satsing på tiltak mot spillavhengighet er nødvendig for å møte utfordringen.

– På tross av den alarmerende utviklingen er det bare satt av 15 millioner kroner til tiltak mot spillavhengighet i budsjettet, sa Kjellevold til komiteen.

Ti millioner mer til spillavhengighet

I første omgang foreslår Dam at ytterligere 10 millioner brukes til formålet. Summen vil da tilsvare grensen på 0,5 prosent av overskuddet fra Norsk Tipping,

På sikt mener Dam det er nødvendig å utrede hvordan man kan styrke forebygging, behandling og forskning på spillavhengighet.

Helsefrivilligheten må inkluderes i de nye støtteordningene

Kjellevold fremhevet den store innsatsen helsefrivilligheten har lagt ned siden krisen traff Norge. Organisasjonene har omstilt driften for å kunne støtte helsevesenet og følge opp særlig sårbare grupper som trenger ekstra hjelp.

– Koronakrisen har vist hvor viktig frivilligheten er for landets helseberedskap. Hjelpen organisasjonene tilbyr er viktig for hundretusenvis av nordmenn.

Stiftelsen Dam driver i skrivende stund to programmet som støtter tiltak i regi av frivillige organisasjoner som reduserer negative konsekvensene av smitteverntiltak, herunder besøk og aktiviteter for sårbare eldre. Søknadene Dam har fått viser at det er stort behov for midler til digitalisering og tiltak for å sikre at aktivitetene foregår i trygge rammer.

Dam mener derfor at helsefrivilligheten må få ta del i stimuleringsordningene for frivilligheten og idrett som regjeringen nå foreslår.

Hans Christian Lillehagen, generalsekretær i Stiftelsen Dam

Generalsekretær i Dam, Hans Christian Lillehagen, er tydelig på at helsefrivilligheten må med når regjeringen nå foreslår nye stimuleringsordninger.

– Det er svært viktig at helsefrivilligheten får ta del i disse midlene, slik at de kan fortsette innsatsen for mennesker som er rammet av viruset og få i gang ny og trygg aktivitet tilpasset smittefaren.