Statsministeren fikk innspill fra Stiftelsen Dams prosjekter

Vil styrke innsatsen mot ensomhet som følge av koronapandemien.

DAM Redaksjonen • 11 nov. 2020
Statsminister Erna Solberg inviterte tre av Stiftelsen Dams prosjektledere til et nettmøte for å gi innspill til hvordan man kan forhindre ensomhet som følge av koronapandemien. Foto: Statsministerens kontor

– Tusen takk for at dere delte dette med oss, det var masse gode ideer og tanker. Og si tusen takk til alle de frivllige som dere representerer. Deres innsats nå under denne krisen, er noe av det beste vi har i dette landet, sa Erna Solberg til møtedeltakerne etter å ha hørt deres historier.

Solberg hadde invitert til et digitalt innspillsmøte med frivillige som jobber for å forhindre ensomhet i forbindelse med koronapandemien. Tre av de fire organisasjonene som deltok i møtet var prosjektledere som har fått støtte gjennom Stiftelsen Dam.

Også tirsdag 17. november ble det arrangert et innspillsmøte med Stiftelsen Dams prosjekter. Se hele møtet her.

Glad for møtet

– Vi er glade for at vi fikk fortelle statsministeren om sanitetskvinnene som er frivillige besøksverter på sykehjem. Besøksvertene har fått opplæring i smittevern og passer på at beboerne kan få besøk av sine kjente og kjære i trygge rammer, forteller May Britt Buhaug i Norske Kvinners Sanitetsforening.

Buhaug er prosjektleder for Mindre alene sammen, som har fått støtte gjennom Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre. Hun hadde med seg kollega og frivillig Anneli Lorentzen, som selv er besøksvert.

– Statsministeren stilte flere spørsmål, og nikket da sanitetskvinne Anneli Lorentzen sa at de eldre hun møtte var mer redd for å bli isolerte enn å bli smittet, sier Buhaug, som er glad for at statsministeren tar seg tid til å lytte til frivilligheten.

Viktig beredskapsfunksjon

Hun får støtte av generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen. – Det er flott at statsministeren ser hva frivilligheten faktisk bidrar til – og hvordan helsefrivilligheten har en viktig beredskapsfunksjon i norske lokalsamfunn, sier han.

I tillegg til Sanitetskvinnene deltok Karl Laugsand fra Ytterøy helselag i samtalen. Helselaget har blant annet fått støtte til prosjektet Samling rundt bordet. Han sier til Adresseavisen at det er hyggelig at statsministeren tok seg tid.

– Det var overraskende å bli spurt. Jeg syntes ikke at vi gjorde noe spesielt, så det var artig å bli hørt, sier han.

Håper ideene kan spres

Også Fauske Røde Kors deltok i møtet. De har fått støtte til fire ulike prosjekter i forbindelse med koronapandemien.

– Erna Solberg var svært fornøyd og jeg opplevde det som hun syntes det var interessant. Hensikten var at hun kanskje fikk ideer som hun kunne føre videre, forteller styreleder i Fauske Røde Kors, Ole Martin Pettersen til Avisa Nordland.

I tillegg deltok Hole frivillighetssentral i møtet med statsministeren.

Les mer om møtet: