Sju nye medlemsorganisasjoner i Stiftelsen Dam

Fellesskap og faglig utvikling fremheves som viktig av de nye organisasjonene. <br>

DAM Redaksjonen • 16 nov. 2020
Autismeforeningen i Norge, Organisasjonen Voksne for barn, Norges Fibromyalgi Forbund, Norges Myalgisk Encefalopati Forening, Hjernesvulstforeningen, Rådgivning om spiseforstyrrelser og Hjernerådet er tatt opp som medlemmer i Stiftelsen Dam.

– I år tar vi opp sju nye medlemmer og blir 45 organisasjoner. Jeg tror mange søker seg til oss fordi man ser at fellesskapet er sterkt blant organisasjonene som er med, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, som ønsker de sju organisasjonene velkommen til stiftelsen.

Faglig utvikling og fellesskap

Og ønsket om faglig fellesskap og utvikling fremheves også av de nye medlemsorganisasjonene.

– Det er spennende for oss å være med i et nettverk der vi kan dele erfaringer med andre organisasjoner, bidra med vår kunnskap og tilegne oss ny kunnskap, sier styreleder i Autismeforeningen i Norge, Anette Drangsholt.

Hun får støtte av Aud Kvalbein, som er generalsekretær i Hjernerådet.

– Det vi er opptatt av er at Stiftelsen Dam har medlemsorganisasjoner som er opptatt av helse og av brukermedvirkning og det føler vi oss veldig hjemme i, sier hun.

Også Voksne for barn er opptatt faglig utvikling gjennom Stiftelsen Dam.

– Vi liker å kalle oss en kunnskapsorganisasjon, men vi trenger å utvikle oss, så vi gleder oss til å være en del av Dam-fellesskapet. Vi tror at vi får ny kunnskap og ny læring, og så håper vi at vi kan bidra med vår kunnskap til Dam. Så vi tenker at dette er en vinn-vinn-situasjon, sier generalsekretær i Organisasjonen Voksne for barn, Signe Horn.

Bli kjent med de nye medlemsorganisasjonene her:

Video: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Bidrar i utviklingen av stiftelsen

Å være medlemsorganisasjon i Stiftelsen Dam innebærer både plikter og muligheter. For å bli medlem må organisasjonen gjennom en søknadsprosess, som ender med at stiftelsens representantskap og til slutt styre, vedtar å ta opp organisasjonen som medlem.

Alle medlemmene forventes å bidra inn i stiftelsens organer, som styre og representantskap, og å delta i utviklingen av stiftelsen. Medlemmene har også tilgang til å søke prosjektmidler gjennom programmet Ekspress, samt at administrasjonstillegget er noe høyere enn for søkerorganisasjonene.

Når det gjelder søknadsbehandlingen er medlemsorganisasjoner og søkerorganisasjoner likestilte.

Kunnskap og læring

Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, tror de nye medlemmene vil styrke den faglige utviklingen gjennom både prosjektstøtte og deltakelse i stiftelsens øvrige organer.

Han understreker også at behovet for at organisasjonene jobber sammen aldri har vært større enn i den krevende tiden verden står i.

– Aldri før har det vært mer behov for oss enn i pandemien, og organisasjonene stiller opp, sier han.