Stimuleringsprogrammet og Aktivitetsprogrammet videreføres i 2021

Totalt 115 millioner kroner skal fordeles i de to programmene neste år.

DAM Redaksjonen • 18 des. 2020

I forbindelse med den endelige behandlingen av statsbudsjettet for 2021, ble det torsdag 17. desember vedtatt at de to programmene, som Stiftelsen Dam har driftet, skal videreføres i 2021. Begge programmene retter seg inn mot tiltak for å begrense negative konsekvenser av smitteverntiltak.

Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten får ytterligere 75 millioner kroner, mens Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre (Aktivitetsprogrammet) får 40 millioner kroner til fordeling.

Stiftelsen Dam har driftet de to programmene for henholdsvis Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet, og det ligger an til at begge programmene blir videreført i 2021. Det betyr at nye søknader følger den eksisterende utlysningen, men med justerte tidsrammer.

For alle som skal søke prosjektmidler er det altså mulig å sende inn søknader gjennom hele julen. På grunn av ferieavvikling vil det imidlertid ta noe lenger tid enn normalt med søknadsprosessen.