Nye 40 millioner kroner til Aktivitetsprogrammet

Det gjøres også flere justeringer i søknadsbehandlingen.

DAM Redaksjonen • 18 jan. 2021
Aktivitetsprogrammet har gitt støtte til en rekke tiltak som bidrar til at eldre kommer seg ut i aktivitet, i trygge rammer. Her fra Friluftstrimmen i regi av DNT Oslo. Nå styrkes programmet ytterligere. Foto: Thomas Pettersen/DNT Oslo

– Vi er veldig glad for at Stortinget så betydningen av å videreføre Aktivitetsprogrammet, og er glad for at vi igjen har fått tillit fra Helsedirektoratet til å fordele disse midlene til organisasjonene, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Mandag 18. januar legges det ytterligere 40 millioner kroner til Aktivitetsprogrammet. Det gjøres også flere endringer i utlysningsteksten, med mål om å bidra til at sårbare eldre kan få tilbud i sine nærmiljøer, på tross av strenge smitteverntiltak.

Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre (også kalt Aktivitetsprogrammet) kom i stand etter et forlik i Stortinget før sommeren i fjor.

Det ble da bevilget 400 millioner kroner til en tiltakspakke for sårbare eldre.

Som ledd i dette fikk Stiftelsen Dam fått i oppgave av Helsedirektoratet å fordele 50 millioner kroner gjennom helseorganisasjonene.

Her kan du se alle endringene i utlysningen for Aktivitetsprogrammet

Imponert over organisasjonene

Programmet har hittil støttet over 140 prosjekter over store deler av landet. Prosjektene har blant annet gjort inntrykk på statsminister Erna Solberg, som i fjor høst inviterte en rekke av prosjektlederne til innspillsmøter.

Generalsekretær Hans Christian Lillehagen er stolt av at stiftelsen kan bidra i den krevende situasjonen verden står i, og tror frivillighetens innsats betyr mye for mange av de mest sårbare.

– Gjennom Aktivitetsprogrammet har organisasjonene kunnet være til stede for de eldste, selv med strenge smitteverntiltak. Jeg er imponert over hvor mange kreative løsninger organisasjonene har funnet, for å bidra til at eldre kan leve gode liv også under pandemien, sier han.

Trygghet

Blant tiltakene som allerede har fått støtte er blant annet vinudskonserter, digital opplæring, aktiviteter gjennom lokal-tv, felles måltider og mosjonsopplegg, der smittevernet ivaretas.

– Mange eldre har opplevd stor usikkerhet ved å delta i sosiale aktiviteter, eller i det hele tatt å gå ut av hjemmene sine, dette året. For mange er det da en stor trygghet i å delta på aktiviteter gjennom helseorganisasjonene, sier Lillehagen.

Øker søknadssummen

Blant endringene som nå gjøres i programmet er blant annet en økning i maksbeløp man kan søke om. Tidligere var maksbeløpet 300.000 kroner per prosjekt, mens det nå er økt til 700.000 kroner. Lillehagen håper dette vil bidra til at organisasjonene kan videreutvikle sine konsepter, og nå enda flere enn tidligere.

– Flere organisasjoner har etterlyst muligheten til å søke om større, landsdekkende prosjekter. Det har Helsedirektoratet og vi nå tatt til etterretning, og vi håper det vil bidra til at enda flere eldre kan få gode tilbud, sier han.

Aktivitetsprogrammet