Nye 25 millioner til «korona-programmer»

Regjeringen viderefører bevilgningene til Stimuleringsprogrammet og Aktivitetsprogrammet.

DAM Redaksjonen • 11 mai. 2021
Stiftelsen Dams to programmer i forbindelse med koronapandemien blir styrket i forslag til Revidert nasjonalbudsjett. Stiftelsen understreker at behovene i helseorganisasjonene vil være store i lang tid framover.

Tirsdag 11. mai la regjeringen fram forslag til Revidert nasjonalbudsjett (RNB). Der blir det klart at Stimuleringsprogrammet og Aktivitetsprogrammet får henholdsvis 15 og 10 millioner kroner i nye bevilgninger.

Revidert nasjonalbudsjett

  • Regjeringen legger fram forslag til Revidert nasjonalbudsjett 5. mai 2021.
  • Det foreslår å styrke Stimuleringsprogrammet med 15 millioner kroner og Aktivitetsprogrammet med ti millioner kroner.
  • Programmene driftes av Stiftelsen Dam i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektortatet.
  • Endelig budsjett skal vedtas i Stortinget i juni.

– Vi ser at det fortsatt er store behov i helseorganisasjonene, og er glad for at regjeringen øker bevilgningene til de to programmene vi administrerer, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Håper på økt bevilgning

Han understreker likevel at 25 millioner kroner ikke vil være tilstrekkelig  når organisasjonene skal komme i gang med aktiviteten igjen. Lillehagen forventer en krevende høst for organisasjoner som har mistet mye under pandemien.

Hans Christian Lillehagen

– Organisasjonene melder om tapte inntekter og frafall av medlemmer og frivillige. Dette er alvorlig når vi vet at utsatte og sårbare grupper er avhengige av støtten helsefrivilligheten gir dem. Derfor håper vi at forhandlingene framover resulterer i økt bevilgning, sier Lillehagen.

Store behov – også etter gjenåpning

Det er særlig Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten – som foreslås økt med 15 millioner kroner – det er behov for. Dette programmet har som mål å avhjelpe utfordringer som følge av pandemien i 2021, og inngår i tiltakspakken rettet mot sårbare grupper.

– Vi har delt ut 150 millioner kroner gjennom Stimuleringsprogrammet, der nærmere 300 prosjekter har fått støtte. Dette har vært sårt tiltrengte midler til organisasjonene, som har jobbet hardt for å ha tilbud til sine medlemmer gjennom pandemien. Når samfunnet åpner igjen vil det være store behov for å få i gang den ordinære aktiviteten igjen. Det vil bli avgjørende for både den fysiske og psykiske folkehelsen framover. Her kan friske midler i Stimuleringsprogrammet gjør en forskjell, sier Lillehagen.

Stimuleringsprogrammet har nå stengt for nye søknader, men vil komme igang igjen når Stortinget har gjort sine vedtak. 

Det er fortsatt mulig å søke Aktivitetsprogrammet. Dette programmet antas å avsluttes på sensommeren.