352 millioner kroner til helsefrivilligheten i 2022

Det ble klart på Norsk Tippings generalforsamling tirsdag.

DAM Redaksjonen • 5 apr. 2022

Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen er godt fornøyd med at stiftelsen for første gang får over 350 millioner kroner til fordeling. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

– Det er veldig gledelig at vi for første gang får over 350 millioner kroner til fordeling. Dette er sårt tiltrengte midler for helsefrivilligheten etter to år med pandemi og med en pågående alvorlig flyktningsituasjon som vil kreve mye av frivilligheten, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Økning fra 2021

Tirsdag 5. april 2022 hadde Norsk Tipping generalforsamling. Her blir fordelingen av overskuddet fra 2021 offentliggjort. Stiftelsen Dam mottar 6,4 prosent av overskuddet til fordeling til helse- og rehabiliteringsformål.

For 2022 utgjør dette altså 352 millioner kroner – en økning på 7 millioner kroner fra 2021.

– Det betyr at vi kan beholde rammene for utdeling i alle våre programmer i 2022, samtidig som prisveksten er tatt hensyn til, sier Lillehagen.

Mer til innsats mot spillproblemer

En del av Norsk Tippings overskudd er øremerket innsats mot spillproblemer. Denne andelen har de siste årene vært på 17 millioner kroner. Men som et ledd i regjeringens handlingsplan mot spillproblemer har Kultur- og likestillingsdepartementet besluttet å tilføre åtte millioner kroner til dette arbeidet.

– Titusenvis av nordmenn ødelegger sin egen økonomi og påfører både seg selv og sin familie store problemer som følge av et vanskelig forhold til pengespill. Nå styrker vi innsatsen så den totale avsetninga til tiltak mot spilleproblemer blir på hele 25 millioner kroner, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen til regjeringen.no.

Som en av Norsk Tippings overskuddsmottakere er Stiftelsen Dam opptatt av en ansvarlig spillpolitikk. Lillehagen understreker derfor at det er særlig viktig at en langt større del av overskuddet nå skal gå til innsats mot spillproblemer.

– Det har vi jobbet for lenge, og vi er glad for at regjeringen nå gjør denne prioriteringen, sier han.