– Som bydelsmor er jeg forpliktet til å spre informasjon om covid-19

Bydelsmødrene bidrar med livsviktig hjelp i pandemien. Nå er de nominert til Helseprisen 2020.

– Som bydelsmor er jeg forpliktet til å spre informasjon om covid-19 og hvordan folk kan håndtere situasjonen, sier Aseel Muner Mahmoud.

Like før pandemien brøt ut var hun ferdig med sin opplæring hos bydelsmødrene. Da pandemien stengte landet så hun det som sin plikt å bidra, og bare to uker etter var hun en av femti bydelsmødre som hadde delt sitt private telefonnummer, slik at mennesker med minoritetsbakgrunn kunne kontakte dem for råd og hjelp i forbindelse med pandemien.

– Veldig fint å hjelpe

– Koronapandemien kom jo uventet på oss alle, og det var veldig mange, særlig med minoritetsbakgrunn, som følte seg veldig ensomme og urolige for situasjonen, sier Shahla Sultani, som også er bydelsmor.

Hun forteller at det føles godt å kunne bistå i en krevende situasjon.

– Som bydelsmor var det veldig fint å kunne hjelpe til der det var behov, uten at de vi hjelper trenger å vente på time. De kunne bare ringe oss, og de kunne på snakke sitte eget språk. Jeg har fått tilbakemeldinger fra mange om at de følte seg tryggere og at de følte seg forstått, sier hun.

Bydelsmødrenes koronahjelp er nominert til Helseprisen 2020. Se video om prosjektet her:

Livsviktig hjelp

Susanne Skråning er prosjektleder for Bydelsmødrenes koronahjelp. Hun forteller at Bydelsmødrenes unike posisjon har bidratt til livsviktig hjelp under pandemien.

– Det denne pandemien viser er hvor utrolig viktig samarbeidet mellom frivilligheten og myndighetene er. I dette tilfellet handler det om å komme ut med livsviktig informasjon til grupper som myndighetene kanskje har litt vanskelig med å nå, men som bydelsmødrene når, sier hun, og legger til:

– Bydelsmødrene driver informasjonsformidling og veiledning av kvinner og familier med minotiretsbakgrunn til vanlig. Så sånn sett var de allerede i beredskap til å agere raskt når pandemien stengte landet.

Telefoner døgnet rundt

Allerede 26. mars var Bydelsmødrenes koronahjelp operativ. Over 50 bydelsmødre har offentliggjort sine telefonnumre, og har bistått på 24 ulike språk.

Både Shahla og Aseel forteller om høyt trykk og telefoner til alle døgnets tider. Særlig i starten av pandemien.

– Jeg har fått telefoner til alle døgnets tidspunkter. Det jeg får spørsmål om er alt fra å holde avstand, forskjellene på korona og forkjølelse, og om man kan besøke eldre i familien. Det som kan være enkelt for noen kan ha enorm betydning for andre, sier Shahla.

– Jeg har for eksempel bistått en familie gjennom hele pandemien. Jeg har vært med dem til politistasjonen, skattekontoret, helsestasjonen og sykehuset. De kan ikke norsk og klarer ikke å fylle ut et eneste skjema. Men nå ser jeg en veldig stor forandring i livet deres, og de sier at de føler seg trygge, forteller Aseel.

Bidrar til å begrense smitte

Som et ledd i prosjektet har det hver uke blitt gjennomført webinarer, der fagpersoner fra for eksempel Folkehelseinsitituttet, Helsedirektoratet, smittevernlegen, Mental Helse og Kreftforeningen har deltatt.

I retur har norske myndigheter fått nyttig informasjon fra den unike kompetansen og innsikten bydelsmødrene har.

– Vi har fått videohilsener fra Erna Solberg, Abid Raja og Guri Melby, som alle fullroser bydlesmødrenes innsats, og understreket at deres erfaringer og den kunnskapen de sitter på har vært utrolig viktig for å begrense smitten av korona, sier Susanne Skråning.

Gir stor glede

Og for bydelsmødrene selv er innsatsen både krevende og givende.

– Det at man kan sette et smil på andre menneskers ansikt, det gjør noe med deg. Det gjør at du føler deg sterkere, du føler deg nyttig og at du bidrar. Det gir deg enorm kraft og enorm glede, sier Shalha, og får støtte av kollega Aseel.

– Det betyr alt, jeg føler meg ressurssterk, jeg føler meg glad og jeg føler meg stolt.

Bydelsmødrene har også fått støtte til en rekke andre prosjekter av Stiftelsen Dam. Les mer her: