Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien

Her finner du oversikt over alle prosjekter som har fått støtte gjennom Stiftelsen Dams Ekstraprogram i forindelse med koronaepidemien.

Her kan du lese mer om Stiftelsen Dams Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Siste tildeling i dette programmet skjedde 30. april 2020. Du finner tildelingsdato i kolonnnen helt til høyre.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
KFUK-KFUM 1000 Familiepakker til utsatte familier i Drammen Kim André Bjerkestrand Kr 200.000 13.04.2020
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning Samtaleverktøy for følelsesregulering Klara Øverland Kr 200.000 20.04.2020
Stiftelsen Rettferd for taperne Digitalt arbeid og formidling i fengsel Knut Erik Wold Kr 200.000 16.04.2020
Kirkens Bymisjon Matutdeling til mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus Kolbjørn Gunnarson Kr 200.000 07.04.2020
Norsk Friluftsliv Helse i friluftsliv – akutte informasjonstiltak Lasse Heimdal Kr 180.000 29.04.2020
Kirkens SOS i Norge Øke tilgjengelighet på SOS-chat ut over natten Lene Hopland Bergset Kr 200.000 07.04.2020
Spillavhengighet Norge Utvidning av åpningstid, Spillavhengighet Norge Lill Tove Bergmo Kr 200.000 02.04.2020
Norges Parkinsonforbund Nye møteformer – på nett Linda Paulsen Vik Kr 160.000 29.04.2020
Rådgivning om Spiseforstyrrelser Utvidelse av samtaletilbud og informasjonstiltak Line Orvedal Kr 170.000 02.04.2020
Funksjonshemmedes Fellsorganisasjon Pårørendekonferanse i koronaens tid Livar Hølland Kr 200.000 21.04.2020
Norsk Folkehjelp Gi de frivillige trygge rammer i arbeidet med smittevern Magne Bondkall 200.000 03.04.2020
Norsk Folkehjelp Ny hverdag – digital opplæring av frivillige Magne Bondkall Kr 200.000 29.04.2020
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Lavterskeltrening over nettet Marit Lundberg Kr 70.000 29.04.2020
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Digital sommerleir Marit Lundberg Kr 200.000 29.04.2020
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Digital besøkstjeneste Marit Lundberg Kr 150.000 29.04.2020
UNICEF Komiteen i Norge Vi må høre på barna: hvordan påvirkes barn og unge av smitteverntiltakene? Marthe Engedahl Kr 200.000 29.04.2020
Norges Døveforbund Korona-epidemien med oppdateringer på tegnspråk – for Bergen og Vestland Martin Berhovde Kr 200.000 29.04.2020
Norges Handikapforbund Digitale likepersoner Martine Eliasson Kr 75.000 07.04.2020
Norske Kvinners Santitetsforening Omsorgsberedskap May Britt Buhaug Kr 200.000 07.04.2020
Kreftforeningen Webinarer om kreftrelaterte tema i en hverdag preget av korona Mona Bjelland Kr 200.000 07.04.2020
Kreftforeningen Kreftforeningens rådgivningstjeneste for minoritetsspråklige i korona-tider Mona Bjelland Kr 100.000 29.04.2020
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Lage animasjonsfilm – guide til norsk helsevesen for de som ikke kan lese Mona Drage Kr 200.000 07.04.2020
Norsk Lymfødem og Lipødem Forbund Lommeparlør i selvhjelp og selvdrenasje Niels Høegh Kr 120.000 02.04.2020
Norsk Lymfødem og Lipødem Forbund Webinar for lymfødemikere og lipødemikere Niels Høegh Kr 136.000 02.04.2020
ADHD Norge ADHD og avhengighet Nina Holmen Kr 100.000 29.04.2020
Norsk Friluftsliv Smittefri turorientering Ninni Tornøe Jonsson Kr 200.000 29.04.2020
Kirkens Bymisjon Oppsøkende og varmestasjon på gata Odd Halvor Moen Kr 150.000 07.04.2020
Norsk cøliakiforening Informasjonsvideo om glutenfritt kosthold Oddveig Fossdal Drøpping Kr 191.750 02.04.2020
Norsk Revmatikerforbund Tiltak for egentrening Ole-Martin Wold Kr 100.000 13.04.2020
Landsforeningen uventet barnedød Online terapeutisk skrivekurs og rådgivning til sørgende etter barnedød Olga Lehmann Kr 199.140 13.04.2020
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Tren online med LHL! – Trimprogram for hjerte- og lungesyke og slagrammede Ona Eirin Ulimoen Eklund Kr 200.000 07.04.2020
Foreningen for hjertesyke barn Alene sammen – en digital møteplass for hjertesyk ungdom Pia Merete Bråss Kr 130.000 07.04.2020