Mal prosjektbeskrivelse

Her finner du malen for prosjektbeskrivelse.

Klikk her for å laste ned malen.

Denne malen brukes i følgende av Stiftelsen Dams programmer:

  • Helse
  • Utvikling
  • Stimuleringsprogrammet
  • Aktivitetsprogrammet (ved søknad om over 300.000 kroner)

Nedenfor ser du disposisjonen i malen. Den er kun ment for å gi deg et overblikk over elementene i malen.

Den må brukes. Søknader som ikke bruker malen, vil bli avslått. Vær obs på at antallet sider som kan brukes varierer (avhengig av hvilket program du søker). Se utlysningen eller søknadsskjemaet for informajson om dette.

Malen for prosjektbeskrivelse i programmet Forskning, finner du her.

DISPOSISJON

1. SOLIDITET 

1.1 Bakgrunn for prosjektet/tiltaket  

1.2 Aktivitet/tiltak/metode 

Dette kapittelet skal gi en beskrivelsen av kvaliteten på de planlagte aktivitetene og metodene som brukes, og i hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende. 

2. VIRKNING 

2.1 Antatt virkning av prosjektet/tiltaket 

2.2 Tiltak for formidling og utnyttelse 

Dette kapittelet skal gi en beskrivelse av potensielle virkninger og effekter av prosjektet, og kommunikasjon av resultater og utnyttelsen av dem. 

3. GJENNOMFØRING 

3.1 Prosjektleder og prosjektgruppe 

3.2 Arbeidsplan: Organisering og styring 

Dette kapittelet skal gi en beskrivelse av kvaliteten på prosjektgruppen og på prosjektets organisering og styring.