Finn søkerorganisasjon

Organisasjon Kontaktperson Kontakt
Foreningen for hjertesyke barn Torunn Fjær-Haugvik Kontakt
Foreningen for human narkotikapolitikk Tonje Jevari Kontakt
Foreningen for Kroniske Smertepasienter Jorunn Arnesen Kontakt
Foreningen for Muskelsyke Tollef Ladehaug Kontakt
RLS Norge Elin Maria Wall Kontakt
Foreningen Tryggere Ruspolitikk Ina Roll Spinnangr Kontakt
Foreningen Vi som har et barn for lite Anne Giertsen Kontakt
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold Lin Katrine Hauglund Kontakt
Friluftsrådenes Landsforbund Lisa Sophie Lundh Kontakt
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Hanne Erdal Witsø Kontakt
Gynkreftforeningen Eddy Grønset Kontakt
Harry Benjamin ressurssenter Harald Sundby Kontakt
Hest og Helse Anette Isaksen Kontakt
HivNorge Caroline Pisani Kontakt
Hjelpekilden Hilde Langvann Kontakt
Hjernerådet Peggy Ranheim Kontakt
Hjernesvulstforeningen Rolf Johan Ledal Kontakt
Hørselshemmedes Landsforbund Steinar Birkeland Kontakt
Hodepine Norge Stian Grimstad Hermansen Kontakt
Hospiceforum Norge Henriette Marie Høyskel Kontakt
Hvite Ørn Norge Janicke Frostad-Mathisen Kontakt
HypoPARA Norge Perny-Ann Nilsen Kontakt
Hørselshemmede barns organisasjon Hilde Beate Holtsmark Kontakt
IOGT i Norge Jan Tore Evensen Kontakt
ISAAC Norge Odd Helge Winje Kontakt
Ivareta – Pårørende berørt av rus Anongnat Nak-in Amundsen Kontakt
Junior- og barneorganisasjonen Juba Eli Katarina Kjønsberg Kontakt
Juvente Camilla Pedelino Ek Kontakt
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Laila Jensen Kontakt
Kirkens SOS Norge Lasse Heimdal Kontakt
Kiwanis Morten Nygaard Kontakt
Klinefelterforeningen i Norge Solveig Irene Larsen Kontakt