Program for gruppemøter

Denne rutinen beskriver hva som skal skje under gruppemøtene i Stiftelsen Dams program Forskning

Oppdatert: 31.08.2020

Gruppemøtene er siste del av den faglige vurderingen av stiftelsens forskningssøknader. Grupper på fem utvalgsmedlemmer møtes for å diskutere søknader som alle har lest og vurdert på forhånd.

Forberedelser

For å gjennomføre vurderingen er det avgjørende at alle utvalgsmedlemmene har satt seg godt inn i følgende sentrale dokumenter:

Utvalgsmedlemmene må ta med egen PC. Det er en fordel denne har nettleseren Chrome installert.

Program

Sted: Spesifiseres i innkallingen. Enten nettbasert eller i Stiftelsen Dams lokaler i Akersgata 28 i Oslo sentrum 

Tid: 08.30-16.00 

Dato: Spesifiseres i innkallingen.Gjennomføres tre ulike dager i september.

 Sekretariatets roller i møtet 

  • Møteleder – Sørger for framdriften i møtet og passer på at diskusjonen skjer i tråd med planen.  
  • Sekretær – Tar notater fra diskusjonene og leter frem tilleggsinformasjon ved behov. 
  • Prosessobservatør – Passer på at søknadsbehandlingen skjer i tråd med rutinebeskrivelsen.

Program 

8:30-9:00  Velkommen og introduksjon 

Sekretariatet leder møtet og åpner med å presentere informasjon om søknadsbehandlingen så langt (inkludert vurdering av framdriftsrapporter) og hvordan gruppemøtene skal gjennomføres. 

09:00-11:30 Diskusjon av søknader 

I diskusjonen av søknadene skal deltakerneutvalgsmedlemmene.. 

… diskutere søknadene ut fra vurderingskriteriene.

… få frem både styrker og svakheter ved søknadene.

… ikke dele egen karaktersetting.

… justere sin individuelle karakter i lys av diskusjonen.

… justere tilbakemeldingen til søker i lys av diskusjonen (vil bli gjort tilgjengelig for søker).

11:30-12:15 Lunsj

12.15-15.00 Diskusjon av søknader fortsetter 

Søknadene diskuteres ut fra stiftelsens vurderingskriterier. Karakterer skal ikke diskuteres. 

15.00-15.40 Siste justering av karakterer og kommentarer 

Tid til å justere de individuelle vurderingene. Husk tilbakemeldingen til søker. 

15.40-16.00 Oppsummering 

Møteleder oppsummerer og presenterer resultatene fra gruppens søknadsbehandling