Utlysning

Her finner du utlysningsteksten for Stiftelsen Dams Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

*Dette programmet er nå stengt, og siste tildeling ble publisert 30. april 2020.

Vedtatt av Stiftelsen Dams styre 23. mars 2020.

Endringslogg:

 • 31. mars: Presisert at tiltaket må være et selvstendig prosjekt (under punkt 2)

1. Formålet med programmet

Programmets formål er å støtte tidsavgrensede, koronarelaterte tiltak som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

2. Krav for å kunne søke

Kravene for å kunne søke er at:

 • Ansvarlig søker er øverste organisasjonsledd i en organisasjon med søkerett hos Stiftelsen Dam (se dam.no/sok for godkjente organisasjoner).
 • Ansvarlig søker ikke allerede har sendt mer enn fire søknader (maksimalt fem søknader per organisasjon).
 • Tiltaket må være knyttet til den pågående koronaepidemien.
 • Tiltaket må være et selvstendig prosjekt (samme type prosjekt kan ikke søkes flere ganger).
 • Tiltaket er rettet mot målgrupper i Norge.
 • Tiltaket fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.
 • Tiltaket følger Helsedirektoratets Koronavirus – beslutninger og anbefalinger for frivillige organisasjoner.
 • Søknadssummen er mellom 50.000 og 200.000 kroner
 • Prosjektet må startes så snart som mulig. Prosjekter med oppstart etter 31. mai vil ikke bli vurdert.
 • Prosjektet må avsluttes innen 31. desember i 2020.

OBS: Rammene for søknadssum, oppstartsdato og avslutningsdato kan bli justert. Potensielle søkere oppfordres til å følge med på denne utlysningen.

Norges Idrettsforbund, som største mottaker av overskuddet fra Norsk Tipping, kan ikke søke om annet enn prosjekter som retter seg mot sårbare og utsatte grupper.

Se også eksempel på søknadsskjema her (obs! Dette er kun et eksempel, alle søknader må sendes inn via søknadssystemet SurveyMonkey Apply).

3. Søknadsbehandlingen

Søknaden utarbeides i og sendes inn via vårt søknadssystem, SurveyMonkey Apply. Søknadskjemaet blir tilgjengelig onsdag 25. mars klokken 12. 

Søknaden behandles fortløpende av vårt fagutvalg og vil få to uavhengige vurderinger.

I vurderingen av søknaden vektlegges følgende kriterier:

 • Soliditet – Kvaliteten på de foreslåtte aktivitetene og metodene som brukes.
 • Virkning – Potensielle virkninger og effekter av prosjektet.
 • Gjennomføring – Antatt gjennomføringsevne.

Alle kriteriene vektes likt og gis en karakter fra 1 til 7, der 7 er best. Detaljene i søknadsbehandlingen er beskrevet i fagutvalgets instruks og i rutinebeskrivelsen for søknadsbehandlingen.

4. Søknadsfrist og svar

Programmet åpner onsdag 25. mars klokken 12 på dam.smapply.io.  

Det er ingen søknadsfrist.

Svar gis fortløpende og innen ti dager, men minst 30 søknader må være behandlet før første svar kan gis. Se rutinebeskrivelsen for detaljer.

Grunnet den spesielle situasjonen vil ingen søkere få begrunnelse for beslutningen.