Prosjektbibliotek

Ungdomstreff

DNT – Edru Livsstil

Av eldre for eldre

Den Norske Turistforening

Noen å snakke med – utvidelse av chat-tilbud

Rådgivning om spiseforstyrrelser

Synliggjøring av likepersonstilbudene

Norges Parkinsonforbund

Åpen hall Agder

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Barnebok på tegnspråk om korona

Norges Døveforbund

Kunnskap, trygghet og samhold i en krevende pandemi

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Styrke svartjenesten pga økt pågang

Spillavhengighet Norge

Likepersonarbeidet på vei inn i den digitale verden

Forening for autoimmune leversykdommer

En håndsrekning ut av isolasjon

Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter

Språkvenn. Digital kompetanse

Norske Kvinners Sanitetsforening