Prosjektbibliotek

Å være en forskjell

Rådgivning om spiseforstyrrelser

Helseambassadører – nasjonal utvidelse

Norske Kvinners Sanitetsforening

Digitalt samtaletilbud

Psoriasis- og eksemforbundet

Ny ambulansebil i Bergen

Norges Røde Kors

Online bekkenyoga

Norges Handikapforbund

Samhold, tilhørighet og deltakelse

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende

Hør godt i digitale møter

HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Digital vitnestøtte

Norges Røde Kors

Gatemegling på skoler

Norges Røde Kors

Friluftsliv som lys i hverdagen

Norges Bedriftsidrettsforbund

Klart det går – i pandemi

Den Norske Turistforening

Samtaletjeneste i koronaens tid

Norsk forening for cystisk fibrose

Funkisdagbøker i koronatiden

Norges Døveforbund

Trygge merkelapper

Norges Blindeforbund

Informasjonsfilm om brukermedvirkning i forskning

Rådet for Muskelskjeletthelse