Å leve med diabetes

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Lokalforeningenes samarbeid med helsetjenesten og opprettelse av kontaktperson fra lokalforeningen og helsetjenesten for vider

Lokalforeningenes samarbeid med helsetjenesten og opprettelse av kontaktperson fra lokalforeningen og helsetjenesten for videre kontakt/samarbeid har vært viktig i prosjektet. Dette fungerer godt  mange steder fortsatt.  Utvikling av verktøypermen med hefter som er relevante for våre tillitsvalgte kommer til nytte i mange sammenhenger. Det arbeides med utvikling av flere hefter for hjelp i arbeidet. Det er arrangert 10 regionkonferanser gjennom prosjektperioden. Dette har ført til at man fortsetter med å arrangere konferanser for tillitsvalgte. Her møtes tillitsvalgte på fylkesnivå og på lokalnivå de sentrale tillitsvalgte for til enhver tid å sørge for skolering og sosiale møteplasser med erfaringsutveksling og ideutveksling for kompetanseheving. Diabetesforbundet har lang erfaring på inndeling av personer etter aldersgrupperinger. Barn – familie, ungdom, unge voksne, voksne og eldre har behov for møteplasser.  Fokuseringen på tillitsvalgtes kompetanse og arbeid har bevisstgjort de tillitsvalgte på hvordan man kan etablere et godt fungerende diabetesmiljø i lokalsamfunnet til den enkelte person med diabetes.

Prosjektleder/forsker

Anne-Lise Skaret

Detaljer
Program
Forebygging (1998)
Prosjektnavn
Å leve med diabetes
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
1999: kr 1 000 000, 2000: kr 1 000 000
Startdato
01.01.1999
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet