Afasirammede ut av skapet

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn og mål: Afasi er språkvansker etter hjerneskade

Bakgrunn og mål: Afasi er språkvansker etter hjerneskade. Å få diagnosen afasi henger ofte sammen med tilbaketrekning fra samfunnet og det sosiale fellesskapet. Også de pårørende blir sterkt rammet, da afasien angår hele familiens liv. Gjennom prosjektet ville vi bidra til å få våre medlemmer ut av isolasjonen. Tema for prosjektet ble derfor: ”Å leve med afasi: fra krise og isolasjon, til aktivitet og engasjement”

 

Gjennomføring: I perioden har Bodø/Salten afasiforening gjennomført flere kurs. Vi har arrangert små konserter for medlemmene og møter med kulturelle innslag. Tematurer, for eksempel ekskursjon til Sørfold (Krigsmuseum), tur med hurtigruta, tur til Svartisen. Prosjektet har støttet bowlingklubb for afasirammede på Fauske, og arrangert juleverksted med glassetsing.

 

Resultater: Aktiviteten i foreningen har gjort et hopp i de årene vi har hatt prosjektmidler, og dette har bidratt til større kontaktflate for medlemmene, bygging av nettverk, mange kulturelle opplevelser, skolering om diagnosen (afasi), større grad av erfaringsutveksling, og flere nye medlemmer til foreningen.

 

Videre planer: Foreningen vil prøve å opprettholde aktivitetsnivået så langt det går an innafor trangere økonomiske rammer: ekskursjoner, kurs, samtalegrupper, kulturtilbud. Det sysles med planer om sydentur for afasirammede og pårørende.

Prosjektleder/forsker

Toril Fiva/ styret i Bodø/Salten afasiforening

Detaljer
Program
Rehabilitering (2000)
Prosjektnavn
Afasirammede ut av skapet
Organisasjon
Afasiforbundet i Norge
Beløp Bevilget
2001: kr 45 000, 2002: kr 30 000, 2003: kr 30 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet