Alle de gode hjelperne

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Parkinsons sykdom er en kompleks kronisk degenerativ hjernesykdom som tiltar og forverres gradvis. I løpet av sykdomsforløpet vil derfor også behovet for helsetjenester gradvis øke. Sykdommen medfører livslang oppfølgning og kontinuerlig tilpasning av behandling. Mange personer med parkinson og deres pårørende er i liten grad klar over hva slags hjelp de trenger utover medisiner. Det samme gjelder kunnskap om egen diagnose, kompleksiteten, motoriske og ikke-motoriske symptomer, hva de trenger veiledning og hjelp til, og av hvem og hvor og hvorfor.

Målsetting

Å gi personer med parkinson og pårørende lettfattelig og god informsjon om hvem i helsetjenesten de kan få hjelp av både på kort og lang sikt, slik at pasient og pårørende selv aktivt etterspør tjenester.

Målgruppe

Alle som er rammet av parkinson og deres pårørende. En hyggelig bieffekt, er at filmen også kan være nyttig for fagpersoner i helsetjenesten.

Antall personer i målgruppen

10000

Beskrivelse av gjennomføring

Konseptet er en animasjonsfilm med tegning/illustrasjon av et menneske/figur – og denne tegningen blir stående i skjermbildet under hele filmen mens ulike fagpersoner («De gode hjelperne») – dukker opp og det forklares hva de kan hjelpe til med. Så zoomes det inn på ulike kroppsdeler for å forklare hvilke utfordringer/symptomer de ulike yrkesgruppene kan hjelpe med. Eksempel: Zoomer inn på munnen og forklarer (kort) at noen kan få problemer med talen. Så presenterer vi (kort) logopedene som faggruppe og sier noen ord om hva trening med logoped går ut på for en med parkinson. Budskapet kan forsterkes ved at vi i tillegg til fortellerstemmen også legger inn tekst-punkter i skjermbildet. Når vi har forklart alle yrkesgruppene, vil mennesket/figuren i midten være omkranset av «alle de gode hjelperne».

Fremdriftsplan

Vi ønsker å starte opp med et møte med alle involverte i begynnelsen av 2020. Deretter utarbeide manus hvor alle kommer med innspill, og enes som hovedinnhold før produksjonsselskapet begynner å produsere. Norges Parkinsonforbund ønsker å involvere alle i prosjektgruppa ettersom arbeidet pågår for å justere underveis. Totalt max 4 møter i løpet av produksjonsperioden for å kvalitetssikre innhold.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

2020 sluttrapport Dam – Alle de gode hjelperne.pdf

Prosjektleder/forsker

Anette Bekkelund

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Alle de gode hjelperne
Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Org.ledd
Thau Reklamebyrå
Beløp Bevilget
2020: kr 264 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring