Alle med i Vann

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Mange som kommer til Norge som flyktninger har aldri hatt muligheten til å lære og svømme. Noen har hatt traumatisk opplevelser i forhold til vann under flukten hit. Også en del arbeidsinnvandrere kommer til oss uten svømmeferdigheter. Tradisjonelt har det vært lite samarbeid mellom frivillig organisasjoner for å nå ut til utsatte grupper. Det har til og med skortet på samarbeid mellom de offentlige aktørene. Det frivillige og det offentlige jobber sjeldent sammen. I tillegg ser vi at selv gode prosjekter sliter med å komme over i en permanent driftsfase.

Målsetting

Lære rundt 100 kvinner, menn og barn fra utsatte grupper å svømme og starte et aktivt liv for god helse. Bidra til inkludering og integrering. Bygge permanent tilbud til gruppene. Vise hvordan bredt samarbeid mellom frivillige og offentlige aktører kan brukes til å løse oppgaver i samfunnet vårt.

Målgruppe

Nylig ankomne flyktninger som ikke kan svømme. Bidrag til integrering krever deltagelse fra ikke-vestlige innvandrere, vestlige innvandrere og etniske norske.

Antall personer i målgruppen

100

Beskrivelse av gjennomføring

Gjennom et unikt samarbeid tar prosjektet ”Alle med i Vann” mål av seg til å drive svømmeopplæring, tilby trim og trening i vann, lære deltagerne grunnleggende livredning og samtidig være en aktiv inkluderings- og integreringsarena i Lillestrøm kommune på permanent basis. Svømmeklubben samler i prosjektet innsats fra Røde Kors, Sykehjemsforeningen, Flykningekoordinatorene, Innføringsklassen, Frivilligsentralen, Folkehelsekoordinatoren, Frisklivskoordinatoren og skolene og barnehagene i kommunen.

Fremdriftsplan

År 1: Utvikle det brede samarbeidet, rekruttere nye deltagere, beholde deltagere som har lært å svømme År 2: Videreutvikle det brede samarbeidet, rekruttere nye deltagere, beholde deltagere som har lært å svømme År 3: Forberede overgang til permanent drift, rekruttere nye deltagere, beholde deltagere som har lært å svømme

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

AlleMedIVannSluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Roar A. Olsen

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Alle med i Vann
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2020: kr 234 000, 2021: kr 286 000, 2022: kr 337 000
Startdato
01.07.2020
Sluttdato
30.06.2023
Status
Under gjennomføring