Barn med diabetes på nett

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

For å kunne leve et godt liv med diabetes er det avgjørende med oppdatert informasjon, veiledning og opplæring

For å kunne leve et godt liv med diabetes er det avgjørende med oppdatert informasjon, veiledning og opplæring. For barn er det viktig å ha en godt regulert diabetes, som betyr at man finner fram til hvordan man holder blodsukkerverdien på et stabilt og jevnt nivå. Elementene ovenfor er de beste bidragene for å oppnå dette.

 

Noe av det viktigste for barn og unge som får diabetes, er å etablere et styringssystem på det psykologiske plan der det å regulere sykdommen blir noe positivt, ikke en tvang som er pålagt utenfra. Dette har stor betydning for livskvalitet og et godt forhold til sin egen kropp senere.

 

Målet med prosjektet ”Barn med diabetes på nett” var å lage internettsider for barn med diabetes der det å ha diabetes er morsomt og naturlig for å bidra til et godt liv. Internett er i dag et medium som tas i bruk på lik linje med andre media, og barn og unge er blant de ivrigste på feltet.

 

Nettsiden www.dialek.no ble lansert 3. februar 2004. Gjennom prosjektet har en gruppe som ikke hadde et informasjonstilbud på Internett, fått et slikt tilbud. Nettsiden har gjennom en positiv grunntone fokusert på det å leve med diabetes på en positiv måte, samtidig som det aldri har blitt lagt skjul på alvoret med diabetes.

 

Internettsidene er blitt tatt godt i mot, både av målgruppen og deres foreldre. Sidene har gått inn i ordinær drift i Norges Diabetesforbund, og blir jevnlig oppdatert.

Prosjektleder/forsker

Tore Skår

Detaljer
Program
Forebygging (2002)
Prosjektnavn
Barn med diabetes på nett
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2003: kr 275 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
01.03.2004
Status
Avsluttet