Barnesamtalen

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn: Redd Barna arbeider for at barn i skole, barnehage og ved besøk på helesestasjon, samt de som kommer i kontakt med barnevernet skal bli hørt. Forskerne Kari Gamst og Åse Langballe har utviklet en dialektisk metode for samtaler med barn. Cynergi DA produserer film- og video og har lang erfaring med tematikken. Dette ønskes oppnådd ved å utarbeide videomateriale og manual for bruk i undervisningen av fagpersoner som kommuniserer med barn og å distribuere dette til alle landets helsestasjoner og barnevernskontor og å gjøre det tilgjengelig for det øvrige helsevesen og for alle skoler og barnehager og i Redd Barnas nettverk.

2 Målsetting:

å motivere barnet til å fortelle og avdekke vanskelige ting, samt at flest mulig som samtaler med barn innen skole, barnehage, helsestasjon og barnevern får økt kunnskap om metodikken.

3. Målgrupper: alle yrkesgrupper som jobber med barn. Indirekte målgruppe er barn og unge som opplever vanskelige ting.

4. Betydning: Det er svært viktig å øke kunnskapen om kommunikasjonsmetoden utviklet av Gamst og Langballe. Forskerne har foredrag over hele landet men har ikke kapasitet til å nå alle som profesjonelt samtaler med barn. De deltar derfor i dette prosjektet for egen regning for på denne måten å nå ut til flere. Norge ratifiserte, Barnekonvensjonen 8. januar 1991. I 2003 ble konvensjonen inkorporert i norsk lov, det vil si at det er lovfestet å høre barns meninger i saker som angår dem. Barn som ikke blir hørt i saker som er viktige for dem, står i fare for å miste tilliten til institusjonene de er brukere av. For å forebygge nye vanskelige opplevelser er det viktig at voksne har trygghet og kompetanse til å snakke med barn om disse opplevelsene.

Uke 1 ? 41

Forfatting av manual Forskere
Uke

1 Forarbeid og research, bakgrunnsinfo Forskere
Uke

3 Etablere referansegruppe Forskere
Uke

4 Research medvirkende Produsent/Forskere
Uke

6 Research opptakssted, situasjoner Produsent
Uke

8 Manusutvikling Produsent (forskere)
Uke 12 Manuspresentasjon, referansegruppe Produsent/Forskere
Uke 13 Revidere manuskript Produsent
Uke 15 Deadline manuskript
Uke 16 Praktisk forberedelse opptak Produsent
Uke 17 Opptak Produsent
Uke 18 Gjennomgang av opptak Produsent/forskere
Uke 20 Logging/digitalisering av opptak Produsent
Uke 21 Redigering/Etterarbeid Produsent
Uke 29 Presentasjon Versjon 1 (Internt) Produsent/forskere
Uke 30 Revideringer/justeringer Produsent
Uke 31 Presentasjon Versjon 2, referansegruppen Produsent/forskere
Uke 32 Revideringer/Presentasjon Produsent
Uke 33 Presentasjon testgruppe (repr. fra målgruppe) Produsent/forskere
Uke 34 Revideringer/justeringer Produsent
Uke 35 Deadline og endelig godkjenning (film) Produsent/forskere
Uke 35 Redaksjon DVD-produksjon DVD-produsent
Uke 37 Deadline utarbeidelse av DVD meny DVD-produsent
Uke 38 DVD-authoring/encoding DVD-produsent
Uke 39 Testing DVD, repr. fra målgruppe/ref.gruppe DVD-produsent
Uke 40 Justeringer DVD DVD-produsent
Uke 41 Presentasjon og lansering DVD Alle
Uke 42 Ombrekning og design av manual Designer
Uke 44 Trykking og spiralisering av manual Trykkeri
Uke 45 Pakking og distribusjon av komplette undervisningspakker Trykkeri

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0547.pdf

Sluttrapportsammendrag

I prosjektet Barnesamtalen har vi laget en film som viser en prosess hvor en lærer fatter mistanke om at en av hans elever blir utsatt for overgrep og mishandling hjemme. Vi følger lærerens prosess og hvordan han i dialog med eleven, kolleger, leder og barnevern avdekker overgrep. Hensikten er å bevistgjøre ansatte i barnehage, skole og barnevern om hvordan man kan nærme seg slike vanskelige saker. Filmen er basert på en metodikk utviklet av forskerne Kari Gamst og Åse Langballe, og baserer seg på deres doktorgradsarbeid. Filmen har fått tittelen «La Stå».

Prosjektleder/forsker

Jarle Eskedal

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Barnesamtalen
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
Cynergi DA
Beløp Bevilget
2009: kr 697 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet