Base Camp for alle

Teltcampen ligger ved en liten foss under Jotunheimens mange fjell. Likevel er campen lett tilgjengelig for alle som vil trekke frisk fjelluft gjennom nesa og kjenne mosen, uren og lyngen under sine føtter.

I samarbeid med

Gagan Chhabra (28) er lett på foten i det ukjente terrenget. Han har med seg en god ledsager, noe som gjør turen og opplevelsen enda bedre.

– Går det nedover?

– Ja, men bare litt.

– Skal vi ikke opp, da?

– Jo, men det går opp og ned i terrenget.

Første fjelltur

Gagan Chhabra (28) er på sin første fjelltur. Han er over seg av begeistring og gleder seg til å kjenne snø under føttene og vinden i håret. Han kjenner på mosen med hendene og smaker på krekling. Han stopper ikke å smile.

– Åh, det er så vakkert, sier han.

– Hvor mye kan du se, spør jeg.

Tommy Dromnes forklarer hvordan det ser ut foran oss. Det er grått og vått fjell. På fjellet ligger en stort, sort stein og himmelen er den eneste bakgrunnen.

– Du må ta bilde, sier Gagan. – Det er så vakkert.

Nesten helt blind

Gagan er nesten helt blind. Han kan se kontraster, men i fjellterrenget beregnes han som helt blind. Han er fra India, men har bodd og studert i Norge i to år.

Gjennom en venn ble han med til DNTs camp der han fikk mulighet til å gå i fjellet med ledsager. Gagans ledsager, Håvard Rugel Dal, er også med for første gang.

DNTs camp er godt lagt tilrette for at alle som vil kan være med på tur. Det er for deltagere i alle aldre og aktiviteter som passer for de fleste. Det spesielle med denne turen er at den også er tilrettelagt for blinde og svaksynte og for de som vil lære å være ledsager.

– Et godt team

Håvard er bestemt. – Hold meg i hånda nå, sier han.

– Jaja, gliser Gagan.

– Ta et lite skritt med høyre fot, også et langt skritt med venstre.

De skal over en fjellbekk og Gagan stoler på Håvard. Han gjør som han sier, bare i et litt raskere tempo enn Håvard ofte er forberedt på.

– Vi er et godt team, sier Gagan.

På vei opp må vi over en snøflekk og Gagan setter seg ned, tar i den isete snøen og smiler enda mer.

Han sparker seg vei oppover i snøen et lite stykke før han setter seg ned igjen. Uten bekymringer. Det har de tre andre som er på tur med han. Håvard, Tommy og Monica Røsler.

«Vær forsiktig», «gå roligere» og «ikke ta så lange skritt» hører han jevnlig.

Vi kommer ikke helt til toppen, men det gjør ikke noe. Turen ble fin og viktigst av alt, alle har kost seg på tur.

Det regner og blåser og er sol om hverandre. Ura er glatt og det er vanskeligere å gå nedover enn opp.

Vi tar den tida vi trenger og avslutter fornøyde med bål og middag i campen.


Sluttrapport

Bakgrunn

Base Camp med DNT Nedre Glomma er en teltleir med fjellturer for alle i Jotunheimen over 4-5 dager. Som tidligere ønsket vi å legge til rette leiren spesielt for ungdommer. I tillegg ønsket vi spesielt å invitere synshemmede til å delta. Dette ses som en del av DNTs satsing på å integrere funksjonshemmede i det ordinære turtilbudet. Ved å velge egnede turmål, bidra til å finne ledsagere og å sende ut invitasjon til Blindeforbundet gjøres base campen lettere tilgjengelig også for synshemmede. Tilrettelagt transport til og fra leiren er også viktig. Markedsføring på videregående skoler vil kunne lokke ungdommer til å delta, også de som ikke reiser uten sine foreldre. Turistforeningen har en liten over potensielle ledsagere. Opplæring av nye ledsagere vil også være en del av prosjektet.

Oppsummering

Fra mange i DNT ble det opplevet som meget positivt med artikkel og omtale i Extratrekningen i etterkant av base campen. Det var meget vanskelig å få synshemmede turdeltakere og det ble lagt ned mye arbeid med markedsføring inn mot blindeforbundet. DNT strekker ut hånden og invitere synshemmede med på tur og blindeforbundets medlemmer velger å ikke takke ja. Kanskje fler tør å være med neste gang nå som det er vist at det fungerte helt fint for synshemmede på en vanlig DNT base camp.

Prosjektgjennomføring

Av 80 deltakere i teltleiren var fire synshemmede. Fem deltakere hadde rollen som ledsagere. Flere ledsagere enn synshemmede var nødvendig. Turen ble markedsført overfor flere av blindeforbundets fylkeslag. Likevel var det bare via direkte kontakter at deltakere ble rekruttert. Antakelig var skepsisen stor til at dette var et arrangement som synshemmede ville kunne mestre ettersom det ikke var i regi av Blindeforbundet. Ledsagerne kom både via venner og DNTs ledsagerbank. Opplæring i ledsagerteknikker ble gitt. Transporten ble løst ved at ledsagerne kjørte egen bil og at synshemmede fikk plass i bilen. Dette fungerte bra. Turlederne ble informert om at leiren/turene ville ha synshemmede deltakere. Ingen av turlederne uttrykte skepsis. Det ble også gitt klar beskjed til synshemmede om at de mest krevende toppturene ikke var egnet og til turlederne om hvordan ledsagning fungerer. Stemningen rundt bålet var god og alle snakket med alle. Det var spesielt hyggelig med stor positiv interesse og kommentarer som «imponerende» fra personer i turistforeningens kjerne. Det var ressurser ikke nok til å gjennomføre markedsføring spesielt mot ungdommer.

Resultater

Av 80 deltakere i teltleiren var fire synshemmede. Fem deltakere hadde rollen som ledsagere. Flere ledsagere enn synshemmede var nødvendig. Turen ble markedsført overfor flere av blindeforbundets fylkeslag. Likevel var det bare via direkte kontakter at deltakere ble rekruttert. Antakelig var skepsisen stor til at dette var et arrangement som synshemmede ville kunne mestre ettersom det ikke var i regi av Blindeforbundet. Ledsagerne kom både via venner og DNTs ledsagerbank. Opplæring i ledsagerteknikker ble gitt.

Antall personer i målgruppen

12

Sluttrapport/artikler (pdf)

SLUTTRAPPORT BC2014.pdf

Søknadssammendrag

Bakgrunn
DNT Nedre Glomma har arrangert Base Camp med opp til 90 deltakere i aldrene 1-70 år. Nå ønsker vi at synshemmede også skal delta. Dette må ses som en del av DNTs satsing på å integrere funksjonshemmede i det ordinære turtilbudet. Som tidligere ønsker vi også å legge til rette leiren spesielt for ungdommer.

Målsetting
Ved enkel tilrettelegging å gjøre det mulig for flere å delta på en teltleir i høyfjellsterreng. Jeg som skriver søknaden har vært leirleder og turleder på flere base camper. De siste årene har jeg også arrangert fjellturer for Blindeforbundet Østfold og dermed bygget opp kompetanse rundt bl a ledsagerteknikker for synshemmede i ulendt terreng. DNT jobber for større inkludering i sitt ordinære turtilbud. Base Camp-konseptet passer ypperlig, da det skal forholdsvis lite tilrettelegging til for å gjøre det mulig også for funksjonshemmede å delta.

Målgruppe
Alle er målgruppen for prosjektet. Arrangementet skal ikke være en leir spesielt for en gruppe, f eks barnefamilier, eldre, ungdommer eller funksjonshemmede. Alle i en og samme leir. På tur sammen om dagen og sammen rundt leirbålet om kvelden. Alle aldre sammen; barn, unge, voksne, eldre. Erfarne fjellklatrere og friluftsmennesker sammen med de som bor i telt for første gang. Ulike fysiske forutsetninger. Vi har alle noe å lære av hverandre! Det er dette som skal videreføres fra tidligere gjennomførte base camper.

Beskrivelse av gjennomføring
Dag 1 er reisedag for de som arrangerer leiren og de mest ivrige deltakerne. De første teltene reises et sted over tregrensen i Jotunheimen. Leirstedet må ha tilgang til bilvei og en elv for tilgang til vann, men likevel ligge langt fra sivilisasjonen. DNT Nedre Glomma har med fellestelt for opphold, tørking av klær samt dofasiliteter. Bålplassen rigges.

Dag 2 ankommer de fleste leirdeltakerne. Alle har med eget telt og lager sin egen mat. Ungdommenes egne lavvoer reises et lite stykke fra der foreldrene bor.

Dag 3 og dag 4 arrangeres tre turer daglig ut fra leiren: en fottur på 4-6 timer, en rusletur for de minste og en krevende topptur for fjellsportentusiastene. Ved å velge turmål for de to enkleste turene med omsorg vil også synshemmede med ledsagere kunne delta på dagsturene. Samling rundt bålet om kvelden og utover natten.

Dag 5 hjemreise. Leiren rives og området ryddes.

Prosjektets betydning
Et eller annet sted må man begynne på veien mot integrering. DNTs tilbud er allerede åpent for alle, men ikke kjent av alle. Ved å velge egnede turmål, bidra til å finne ledsagere og å sende ut invitasjon til Blindeforbundet gjøres base campen lettere tilgjengelig også for synshemmede. Markedsføring på videregående skoler vil kunne lokke ungdommer til å delta, også de som ikke reiser uten sine foreldre.

Støtte søkes til dekning av ledsageres utgifter, felles transport av personer og utstyr som komplement til offentlig transport og transport av fellesutstyr. Dette er spesielt viktig for synshemmede og ungdommer ettersom de ikke kan kjøre egen bil til og fra base campen.

Prosjektet vil ha betydning ved at det er første gang synshemmede inkluderes i det vanlige turtilbudet til turistforeningen. Synshemmede har et meget dårlig tilbud av tilrettelagte turer. I fjellterreng går den synshemmede sammen med en ledsager, men ledsagerteknikker som er egnede i ulendt terreng er lite kjent. Turistforeningen sentralt har en oversikt over folk som ønsker å være ledsagere, men disse trenger opplæring. I og med at kunnskapen om ledsagerteknikker finnes hos arrangøren, vil denne kunnskapen kunne spres til flere i forbindelse med base campen. For Turistforeningen vil det være en god erfaring å se hvor lite ekstra tilrettelegging det skal til for å gjøre det mulig for flere å kunne delta. Denne erfaringen vil også kunne få betydning for andre medlemsforeninger i Den Norske Turistforeningen via et nyetablert nettverk.

Fremdriftsplan
Invitasjon til DNT Nedre Glommas medlemmer, annonsering på nettsiden til foreningen, spesialinvitasjoner til skoleelever og Blindeforbundet vinteren 2014.
Gjennomføring av base camp i juli eller august 2014.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

SLUTTRAPPORT BC2014.pdf

Prosjektleder/forsker

Anna Hellstrøm

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Base Camp for alle
Organisasjon
Den Norske Turistforening
Beløp Bevilget
2014: kr 33 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
02.09.2014
Status
Avsluttet