Besøkstjenesten

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

UGs) Besøkstjeneste ble opprettet da man så et stort behov hos unge kreftpasienter for å komme i kontakt med unge som selv har opplevd alvorlig sykdom. Ved å besøke kreftpasienter hjemme eller på sykehuset, vet UG (Ungdomsgruppen i Kreftforeningen ) at mange får pågangsmot til å stå på videre i kampen mot sykdommen. Dette kan føre til at pasientene får styrket pågangsmot til videre behandling og rehabilitering.

 

Det var behov for å gjøre noe i forhold til markedsføring av besøkstjenesten slik at den ble mer synlig, og at alle fikk vite om dette tilbudet. Vi startet opp med å arrangere en helgesamling for aktive besøkere fra hele landet. En stor del av denne samlingen dreide seg om markedsføring og motivasjon for å jobbe frivillig med besøkstjenesten.

 

Etter en tid evaluerte vi samlingen og så at selv om de som deltok reiste fra samlingen med nytt pågangsmot for å gjøre besøkstjenesten mer kjent så skjedde det liten endring ute i fylkene. På bakgrunn av denne erfaringen begynte vi å se at det var behov for å jobbe mer på lokalt plan for å kunne utvikle den eksisterende besøkstjenesten. Vi har startet opp med den nordligste regionen, og kommer til å jobbe videre med å prøve få dette til i resten av landet også.

 

Vi startet opp med et ”chatte” tilbud, men etter en tids utprøving kom vi til at dette ikke var mulig å opprettholde. Dette på grunn av manglende interesse Vi arrangerer årlig kurs for besøkere og det kommer vi til å fortsette med. Det kurstilbudet vi i dag har anser vi som veldig bra. Vi evaluerer kurset jevnlig slik at vi kan opprettholde den kvaliteten vi har på kurset. Vi anser dette som en viktig oppgave, og vil jobbe videre for å utdanne nye besøkere. Slik at de som i dag får kreft skal få tilbud om å snakke med en som selv har opplevd sykdommen. Hvis du ønsker mer informasjon om UG kan du besøke vår nettside www.ug.no


 

Prosjektleder/forsker

Kathrine Seim

Detaljer
Program
Rehabilitering (2006)
Prosjektnavn
Besøkstjenesten
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2007: kr 195 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
30.06.2008
Status
Avsluttet