Bidrag til trygg og god helse for minoritetskvinner

Søknadssammendrag

Det er minioritetskvinner i størst grad som under pandemien har båret en ekstra omsorgsbelastningen i hjemmet med lek/aktivisering, stell/pass av barn og skolearbeid. Det har dessuten vært svært krevende for dem å lære seg norsk i denne tiden pga smittevernsrestriksjoner, sosiale møteplasser har vært fraværende og fysisk aktivitet har naturlig nok vært svært begrenset. Nå er tiden inne for å ta igjen noe av det tapte!

Prosjektets overordnede målsetning er deltakerne opplever at de virkelig får tatt igjen noe av det tapte etter mange måneders isolasjon med begrenset læring og aktivitet.

Videre er målsetningene som følger:

  • Deltakere som er trygge og oppnår en større grad av mestring i møte med norsk helsevesen og myndigheter ved at de behersker det norske vokabularet som er nødvendig først og fremst ved svangerskap og fødsel, besøk på helsestasjon og legebesøk
  • Deltakere som forstår informasjon fra myndigheter om helse.
  • Deltakere har kunnskap om kosthold og ernæring.
  • Opplevelse og forståelse av at fysisk aktivitet bidrar til bedre helse og forblir en naturlig del av hverdagen.

Deltakere er kvinner med minoritetsbakgrunn som er født og oppvokst i et annet land enn Norge og som går på norskopplæring på KIA Integreringshus i Oslo. Videre er målgruppen kvinner som står på venteliste til norskkurset.

Metoden som vil bli brukt er kombinasjonen av undervisning, samtalegrupper og fysisk trening. Prosjektet vil pågå i 2022.

Forventede resultater av kurset er:

  • Bedret livskvalitet, fysisk helse og økt overskudd.
  • Mer selvhjulpne kvinner
  • Økt kunnskap om sammenheng mellom trening og helse, samt viktigheten av å legge ned egen innsats for å ha en sunn helse
  • Trygghet mht til svangerskap og fødsel
  • Økt kunnskap om kosthold og ernæring
Prosjektleder/forsker

Else Storaas Vatne

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Bidrag til trygg og god helse for minoritetskvinner
Organisasjon
Kristent Interkulturelt Arbeid
Beløp Bevilget
Kr 450.000
Startdato
15.10.2021