Boccia i skole og SFO

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn: Barn og unge med stort hjelpebehov har begrensede muligheter for å drive med idrettsaktivitet. Med stort hjelpebehov menes de som er avhengig av hjelp i forflytning og som trenger mye hjelp i ADL (activity of daily living). Det er få barn og unge med stort hjelpebehov som driver med Boccia i Norge. Forbundet har ikke nok ressurser til å jobbe konsentrert med dette uten ekstra midler. 1. april 2008 startet arbeidet med å skape avktivitet i spesialskole og SFO. Vi har idag kommet igang to steder i Oslo Kommune men ønsker at prosjektet skal bli landsdekkende.

2. Målet med prosjektet er å skape mer Boccia aktivitet blant målgruppen. Vi ønsker å gi disse barna og unge muligheten til å mestre idrettsaktivitet på tross av sitt fysiske funksjonsnivå gjennom tilrettelagt aktivitet.

3.

Målgruppen er barn og unge mellom 8-20 år med stort hjelpebehov. Vi ønsker ikke å begrense prosjektet geografisk men være der det er et behov og et ønske om aktivitet.4. Prosjektet vil få betydning for enkeltmennesker, gi dem muligheten til å drive med en idrettsaktivitet på tross av sitt fysiske handicap. Videre vil prosjektet ha betydning for hele Bocciamiljøet som sårt trenger flere yngre utøvere.

5. Pr. 15.04.09 jobber forbundet videre med de to miljøene vi allerede har fått opp og vi vil fram mot svar på søknaden jobbe for å få opp flere miljøer. Vi har fått tilrettelagt noe utstyr og vi vil jobbe mer med dette for at brukervennligheten av bocciarennen (noe denne “brukergruppen” er avhengig av for å spille) skal kunne passe flest mulig.

Når vi evt. får støtte gjennom Helse og ReHabilitering vil vi ansette prosjektleder som vil fortsette arbeidet og gjennomføre prosjektet i større skala enn det vi klarer idag. Vi har som mål å skape 8 miljøer pr. år i prosjektperioden. Når prosjektet er ferdig er det meningen at disse skal være selvgående gjennom klubb eller skole/SFO.

Framgangenmåten man ønsker å bruke for rekruttering av miljøene er at projektleder i første omgang kartlegger hvor det er grunnlag for oppstart. Prosjektleder kontakter spesialskolene og klubbene som er aktuelle for så å gjøre en prioritering på hvor man velger å starte aktivitet. Videre blir det viktig å skaffe til veie, tilpasse utstyr for den enkelte. Oppstart av prosjektet vil være januar 2010 og all organisering og tilrettelegging vil være gjennomført i løpet av våren 2010. Innen september 2010 skal det være aktivitet ved 8 spesialskoler/SFO.


Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0282.pdf

Sluttrapportsammendrag

Norges Fleridrettsforbund ble stiftet 1. september 2007. En av seksjonene, Boccia/Teppecurling kom fra tidligere Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund. Seksjon Boccia og Teppecurling har et ønske om å gi flere barn og unge med stort hjelpe- og tilretteleggingsbehov et idrettstilbud. Mange av disse barna/unge har begrensede muligheter til å drive med forskjellige idrettsaktiviteter for grunn av sin funksjonshemning. Boccia er en idrett som er utviklet for mennesker med store funksjonsnedsettelser.
Målsettingen med prosjektet er å skape mer aktivitet i Boccia blant barn og unge med store hjelpe og tilretteleggingsbehov. Vi ønsker å skape et godt tilbud til barn og unge som ønsker å spille Boccia. Målet var 8 nye skolemiljøer pr. prosjektår samt at det ved prosjektavslutning skulle være et samarbeid mellom skole og klubb. I tillegg var målsetningen at rekrutteringen til klubbene var godt i gang ved prosjektavslutning.
Totalt har prosjektet rekruttert 20 skoler inn i prosjektet. 67 elever i målgruppen har vært inkludert. Vi har startet Boccia på dagtid i skolen for disse elevene, det er har kjøpt inn 34 renner og vi 9 vi har samarbeidet med 9 lokale klubber.Vi har også fått til en samarbeidsavtale med NAV slik at barn og unge kan få Bocciarenne gjennom hjelpemidde-lsentralen. Dette gir oss en stor fordel i rekrutteringsarbeidet framover. Allerede har 14 barn fått innvilget renne.
Prosjektet vil fortsette i forbundsregi i annen form fra 2013, hovedmålet blir å fortsette å tilrettelegge ved de gode skolene og å jobbe for at flere blir inkludert i lokal klubb.

Prosjektleder/forsker

Ragnhild Mizda

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Boccia i skole og SFO
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2010: kr 451 000, 2011: kr 492 000, 2012: kr 523 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet