Boccia i skole og SFO

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn: Barn og unge med stort hjelpebehov har begrensede muligheter for å drive med idrettsaktivitet. Med stort hjelpebehov menes de som er avhengig av hjelp i forflytning og som trenger mye hjelp i ADL (activity of daily living). Det er få barn og unge med stort hjelpebehov som driver med Boccia i Norge. Forbundet har ikke nok ressurser til å jobbe konsentrert med dette uten ekstra midler. 1. april 2008 startet arbeidet med å skape avktivitet i spesialskole og SFO. Vi har idag kommet igang to steder i Oslo Kommune men ønsker at prosjektet skal bli landsdekkende.

2. Målet med prosjektet er å skape mer Boccia aktivitet blant målgruppen. Vi ønsker å gi disse barna og unge muligheten til å mestre idrettsaktivitet på tross av sitt fysiske funksjonsnivå gjennom tilrettelagt aktivitet.

3.

Målgruppen er barn og unge mellom 8-20 år med stort hjelpebehov. Vi ønsker ikke å begrense prosjektet geografisk men være der det er et behov og et ønske om aktivitet.4. Prosjektet vil få betydning for enkeltmennesker, gi dem muligheten til å drive med en idrettsaktivitet på tross av sitt fysiske handicap. Videre vil prosjektet ha betydning for hele Bocciamiljøet som sårt trenger flere yngre utøvere.

5. Pr. 15.04.09 jobber forbundet videre med de to miljøene vi allerede har fått opp og vi vil fram mot svar på søknaden jobbe for å få opp flere miljøer. Vi har fått tilrettelagt noe utstyr og vi vil jobbe mer med dette for at brukervennligheten av bocciarennen (noe denne «brukergruppen» er avhengig av for å spille) skal kunne passe flest mulig.

Når vi evt. får støtte gjennom Helse og ReHabilitering vil vi ansette prosjektleder som vil fortsette arbeidet og gjennomføre prosjektet i større skala enn det vi klarer idag. Vi har som mål å skape 8 miljøer pr. år i prosjektperioden. Når prosjektet er ferdig er det meningen at disse skal være selvgående gjennom klubb eller skole/SFO.

Framgangenmåten man ønsker å bruke for rekruttering av miljøene er at projektleder i første omgang kartlegger hvor det er grunnlag for oppstart. Prosjektleder kontakter spesialskolene og klubbene som er aktuelle for så å gjøre en prioritering på hvor man velger å starte aktivitet. Videre blir det viktig å skaffe til veie, tilpasse utstyr for den enkelte. Oppstart av prosjektet vil være januar 2010 og all organisering og tilrettelegging vil være gjennomført i løpet av våren 2010. Innen september 2010 skal det være aktivitet ved 8 spesialskoler/SFO.


Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0282.pdf

Prosjektleder/forsker

Ragnhild Mizda

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Boccia i skole og SFO
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2010: kr 451 000, 2011: kr 492 000, 2012: kr 523 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet