Covid-19 bussen

ProLAR deler ut informasjonsmateriell rundt Covid-19 og brukerutstyr til mennesker som sliter med tung rusmisbruk.

ProLAR vil så lenge pandemien pågår bidra med å få ut informasjon som forebygger smitte. Foto: ProLAR

Nasjonalt forbund for folk i LAR har tidligere driftet «Hepatitt C-bussen». Dette prosjektet er nå satt på vent pga. koronaepidemien. Derfra kom ideen om å skape noe nytt, som gagner brukergruppen deres.

Smitteforebyggende tiltak

ProLAR ønsket å bruke bussen deres til ambulant oppsøkende arbeid. De kom raskt i gang, og deler nå ut informasjonsmateriell om Covid-19, brukerutstyr i form av engangssprøyter, kokekar, filtre osv., som ledd i smitteforebyggende tiltak. De har også fått tak i Nalokson nesespray, som kan reverse en mulig dødelig overdose.

– I tillegg til dette vil vi bidra med vår egen erfaring som tidligere rusavhengige, nå i medikamentell behandling (LAR) og hjelpe folk til å søke eller ta kontakt med spesialisthelsetjeneste dersom de ønsker det. Vi vil også, dersom mulig, kjøpe inn små antibac-flasker og dele ut, forteller prosjektleder Ronny Bjørnestad.

Sårbar gruppe

På grunn av koronaepidemien er mange kommunale tiltak nå stengt. Dette gjør at rusavhengige får færre gode tilbud, særlig etter klokken 16. ProLAR sin brukergruppe er derfor svært utsatt.

– Vi håper å kunne hjelpe en del brukere til å finne styrke og motivasjon til å forholde seg til myndighetenes tiltak, smittevern tiltak, samt supplere utstyr de etterspør i en vanskelig tid, sier Bjørnestad.

Bussen blir bemannet av to personer fra deres organisasjon. De samarbeider med kommunene sine eksisterende tiltak, og avtaler med overlege vedrørende deres turer.

Prosjektet fikk støtte i første tildelingsrunde av Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

ProLAR har i samarbeid med EuroNPUD utviklet flyers, som er direkte rettet mot rusavhengige. Illustrasjon: ProLar

Sluttrapportsammendrag

Evaluering av dagen ble gjort ved hvert besøk, registrering av antall deltagere innom vårt tiltak.


Søknadssammendrag

«Brukerstøtte i frivillig regi» vil nå fungere som et ledd i generell smitteforebyggende informasjonskampanje, og bruke tid der mennesker fra rus miljøene ofte fedres. Sammen med kommunelege i hvert enkelt fylke vil vi avtale hvordan vi kan bidra til en svært utsatt gruppe.

To personer fra vår organisasjon vil bemanne bussen. Vi vil sikre forebyggende tiltak, og være ekstremt forsiktige i kontakten. Vi skal ikke ha fysisk kontakt med noen, men bidra som moralsk støtte, vise omsorg, og dele ut flyers med smitteforebyggende budskap. Vi skal også dele ut brukerutstyr og livreddende utstyr til de som trenger dette.

Hva skal vi gjøre:
Med vår buss tilgjengelig, skal vi fylle denne med godt informasjonsmateriell (flyers) som er direkte rettet mot rusavhengige. Disse skal deles ut.

Vi vil gå til innkjøp av brukerutstyr som sikrer bedre smittevern. Dette skal pakkes i egne «pakker» og deles ut dersom bruker ønsker det.

Vi skal få tilgang til Nalokson nesespray som motvirker opioid overdose. Disse skal deles ut dersom bruker ønsker det.

Vi skal bidra med råd og tips til de som ikke har et godt medisinsk tilbud. Vi håper flere vil ønske hjelp av spesialisthelsetjenesten med LAR behandling. Dette for å bidra til mer stabilitet og avstand fra illegale rusmidler.

Vi vil så lenge pandemien pågår bidra med å få ut informasjon som forebygger smitte.

Vi vil først og fremst gi omsorg til vår pasientgruppe, vise at vi bryr oss, og bruke vår erfaring positivt til denne gruppe mennesker.

Prosjektets aktivitet vil starte 31.03.2020 og vare til 31.07.2020 (evt lengre).

Prosjektleder/forsker

Ronny Bjørnestad

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Brukerstøtte «Covid19» i frivillig regi
Organisasjon
proLAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
03.04.2020