CRPD – dine rettigheter. Pilotprosjekt for bedre livskvalitet.

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Funksjonshemmede ser frem til like rettigheter gjennom CRPD, FN-konvensjonen om rettigheter til menneske med nedsatt funksjonsevne, som skal inkorpreres i norsk lov. Ellers fremstår CRPD som noe litt fjernt, juridisk og vanskelig. Vi ser et behov for å gjøre CRPD til noe som tillitsvalgte, brukerrepresentanter og medlemmer føler at angår dem, som de selv kan bruke og spre kunnskap om. Kurs om CRPD må kobles til kurs i gjeldende norsk lovgivning, menneskerettigheter, hvem som har ansvar for hva og med verktøy for å kunne bruke kunnskapen og å nå ut med den.

Målsetting

FFM og studieforbundet Funkis skal produser og gjennomføre en omfattende og nødvendig kursing av muskelsyke og deres tillitsvalgte rundt CRPD. Pilotprosjektet skal danne grunnlag for Funkis sitt tilbud til resten av deres 94 medlemsorganisasjoner.

Målgruppe

Målgruppen er i første omgang muskelsyke og deres tillitsvalgte og brukerrepresentanter. Deretter de resterende 94 medlemsorganisasjonene i Funkis

Antall personer i målgruppen

350000

Beskrivelse av gjennomføring

Foreningen for muskelsyke, i samarbeid med studieforbundet Funkis, vil utvikle og gjennomføre en serie på tre kurshelger rundt temaet CRPD for tillitsvalgte i FFM. Det vil bli laget hefter basert på hver av kurshelgene, og Funkis vil bruke kursoppleggene til å gi tilbud til resten av sine 94 medlemsorganisasjoner. Prosjektleder Tollef Ladehaug er statsviter m og jobber som organisasjons- og prosjektrådgiver i FFM. Han har utviklet en rekke kurs og skrevet en rekke publikasjoner for FFM. Han vil lede prosjektet og skrive heftene som skal produseres. Ian Melsom er leder for likepersonsutvalget i FFM Funkis er et felles studieforbund for 94 medlemsorganisasjoner for funksjonshemmedel med til sammen 350 000 medlemmer. Funkis vil ta hovedansvaret for å utvikle kursene om CRPD og brukermedvirkning. Funkis vil sørge for at arbeidet som legges ned i pilotprosjektet vil komme også de resterendemedlemsorganisasjonene til gode. Bernt Roald Nilsen fra vil være hovedsamarbeidspartner for helgesamlingen med fokus på skriving som hjelpemiddel. Han har formell pedagogisk kompetanse, er redaktør for magasinet Muskelnytt, og gjennomfører skrivekurs blant annet for nye forfattere i forlaget Cappelen Damm.

Fremdriftsplan

Juli 2022 – Oppstart November 2022 – Kurhelg CRPD Feburar 2023 – Kurshelg CRPD og brukermedvirkning Septeber- november 2023 – Evaluering o innsamling av tilbakemelding på kursene August 2023-november 2023 – Skrive designe og publisere hefter November 2023- juni 2024 – Ferdistille kurs for resten av medlemsorganisasjonene i Funkis Juni 2024 – Markedsføring av nye kurs Juni 2024 – Regnskap og rapportering

Prosjektleder/forsker

Tollef Ladehaug

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
CRPD – dine rettigheter. Pilotprosjekt for bedre livskvalitet.
Organisasjon
Foreningen for Muskelsyke
Beløp Bevilget
2022: kr 48 000
Startdato
01.07.2022
Sluttdato
30.06.2024
Status
Under gjennomføring