Det lille ekstra

Søknadssammendrag

Med dagens korona pandemi er sosial omgang sterkt redusert i samfunnet. Den gruppen som lider av dette er de eldre. Mange eldre sliter med ensomhet når muligheten til sosial omgang er redusert. Aktiv hjelp for å fremme sosial omgang er noe som Frivillig sentralen i Ullensaker, Ullensaker Røde Kors, Ullensaker kommune, Hovin Menighet og Jessheim videregående skole har gått sammen om å danne organisasjonen Det Lille Ekstra Ullensaker.

Siden 2015 har Det Lille Ekstra Ullensaker eksistert som et supplement til de helse og omsorgstjenester som alt finne i kommunen. Vi arbeider med frivillig innsats og tiltak som sprer glede, gir innhold i hverdagen og økt livskvalitet. Målgruppen er eldre som bor alene og det er særlig lagt vekt på kontakt mellom unge og eldre. Under trygge omgivelser vil prosjektet bruke elever på Jessheim videregående skole, spesielt utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag, som frivillige for å utfører ulike aktiviteter.

Gjennom deltagelse i meningsfylt og samfunnsnyttige virksomhet kan elevene bidra med egne ressurser og kunnskaper.

Organisasjonen «Det lille ekstra Ullensaker» leder arbeidet og vil sørge for ulike aktiviteter for målgruppen:

  • Besøksvenn; eldre og andre med bistandsbehov får gjennom denne ordningen hjelp til praktiske arbeidsoppgaver, følge når de skal noe sted og noen å snakke med.
  • Turvenn; å gå turer med eldre i nærmiljøet
  • Arrangementer; elevene vil planlegge og delta som frivillige i arrangementer rettet mot målgruppen.
  • Dagsturer; vi vil sammen med målgruppen kunne finne frem til og tilby turer som er interessante i denne sammenhengen.
  • Lage «Min livshistorie»; elever vil sammen med den enkelte bistå med å utvikle den enkeltes livshistorie i en digital livshistoriebok.
Prosjektleder/forsker

Sigrid Bogstad

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Det lille ekstra
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 250.000
Startdato
26.04.2021