DiamantVolley

Søknadssammendrag

Bakgrunn

NVBFs handlingsplan fastsetter at forbundet skal «Tilby paravolley for egne medlemmer». NVBFs forbundsstyret vedtok i august 2020 at dette er et prioritert satsningsområde. På bakgrunn av dette har man startet arbeidet med å legge til rette for paravolley, også kalt diamantvolley, for personer med psykisk utviklingshemming i forbundets klubber. Vi har erfaring med diamantvolley i en klubb, og erfarer at tilbudet fungerer godt for målgruppen. Det bidrar til økt fysisk aktivitet, sosial integrering og tilhørighet for deltagerne.

Målsetting

Overordnet mål for prosjektet er å etablere diamantvolley som et varig treningstilbud for personer med psykisk funksjonshemming i 8 ulike klubber tilhørende NVBF i to ulike landsdeler gjennom klubbesøk og oppfølging.

Målgruppe

Primærmålgruppen er personer med psykisk funksjonsnedsettelse, med hovedfokus på barn og unge.

Antall personer i målgruppen

300

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektleder vil gjennom prosjektet utføre følgende tiltak: Klubbesøk: o Møter med ressurspersoner i klubb o Holde diamantvolley-økter ute i klubb/region – vise og inspirere o Gjenbesøk og oppfølging Besøke andre møteplasser og organisasjoner hvor man treffer målgruppen Tilby startpakke for klubber som ønsker å starte opp tilbud: o Baller og tilleggsutstyr o Oppstartmidler o Tilby utlån av nettpakke o Draktsett Arrangere møter og seminar på tvers: o Erfaringsutveksling Oppfordre og bidra til å arrangere aktiviteter på tvers av klubb i samme region Tilby kurs: o Samarbeid med idrettskrets vedrørende kurs for «tilrettelegging paraidrett» o Kombinere med idrettsspesifikk tilnærming Oppfordre og bidra til at oppstartede miljøer deltar i minivolleyball-turneringer Arrangere en Diamantturnering i hver av satsnings-regionene Markedsføre konsept, klubbtiltak og prosjekt. • Skrive årlig prosjektrapport

Fremdriftsplan

V21: Kartlegging og forberedelser, konkretisering av målgruppe og mål, markedsføring H21: Opprette dialog, klubbesøk, kurs, oppfølging V22: Integrere Diamantlag i turneringer, årlig seminar, fortsette med klubbesøk og oppfølging H22: Synliggjøring av klubber som har startet tilbud, oppstart nytt geografisk område V23: Diamantturnering, årlig seminar, prosjektrapport

Prosjektleder/forsker

Silje Marie Rydningen Torberntsson

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
DiamantVolley
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2021: kr 400 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.05.2023
Status
Under gjennomføring