DiamantVolley

Vil inkludere flere på volleyballbanen.

Norges Volleyballforbunds (NVBF) overordnede mål med prosjektet er å etablere et varig volleyballtilbud for personer med psykisk utviklingshemming i klubber tilhørende NVBF.

Primærmålgruppen til DiamantVolley er personer med psykisk funksjonsnedsettelse, med hovedfokus på barn og unge.

Se video om DiamantVolley her:

Volleyball for alle 

Norges Volleyballforbunds visjon er «Idrettsglede for alle». Det betyr dette at alle skal kunne spille volleyball uavhengig av alder, tro, kjønn, fysisk utvikling eller nasjonalitet.

NVBF ønsker at flere personer med psykisk utviklingshemming skal delta i fysisk aktivitet som fremmer idrettsglede, mestringsfølelse, aktivitetsglede og helse. Diamantvolleyball er en arena som kan bidra til å skape flere trygge og tilrettelagte møteplasser innen idretten der utøverne kan stifte bekjentskaper på tvers av bosted, alder, religion og nasjonalitet.

Det er en egnet integreringsarena mellom funksjonsfriske og personer med psykisk utviklingshemning der alle kan delta og møtes uavhengig av funksjonsnivå.

Stor satsning på DiamantVolley

NVBF jobber målrettet og kontinuerlig for at flere personer med psykisk utviklingshemming skal få muligheten til å spille DiamantVolley. De tilbyr klubber, interesseorganisasjoner, skoler og universiteter besøk med kurs eller inspirasjonsøkter, oppstartsmidler til utstyr, trenerhonorar og halleie.

Les mer om DiamantVolley her:


Søknadssammendrag

Bakgrunn

NVBFs handlingsplan fastsetter at forbundet skal «Tilby paravolley for egne medlemmer». NVBFs forbundsstyret vedtok i august 2020 at dette er et prioritert satsningsområde. På bakgrunn av dette har man startet arbeidet med å legge til rette for paravolley, også kalt diamantvolley, for personer med psykisk utviklingshemming i forbundets klubber. Vi har erfaring med diamantvolley i en klubb, og erfarer at tilbudet fungerer godt for målgruppen. Det bidrar til økt fysisk aktivitet, sosial integrering og tilhørighet for deltagerne.

Målsetting

Overordnet mål for prosjektet er å etablere diamantvolley som et varig treningstilbud for personer med psykisk funksjonshemming i 8 ulike klubber tilhørende NVBF i to ulike landsdeler gjennom klubbesøk og oppfølging.

Målgruppe

Primærmålgruppen er personer med psykisk funksjonsnedsettelse, med hovedfokus på barn og unge.

Antall personer i målgruppen

300

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektleder vil gjennom prosjektet utføre følgende tiltak: Klubbesøk: o Møter med ressurspersoner i klubb o Holde diamantvolley-økter ute i klubb/region – vise og inspirere o Gjenbesøk og oppfølging Besøke andre møteplasser og organisasjoner hvor man treffer målgruppen Tilby startpakke for klubber som ønsker å starte opp tilbud: o Baller og tilleggsutstyr o Oppstartmidler o Tilby utlån av nettpakke o Draktsett Arrangere møter og seminar på tvers: o Erfaringsutveksling Oppfordre og bidra til å arrangere aktiviteter på tvers av klubb i samme region Tilby kurs: o Samarbeid med idrettskrets vedrørende kurs for «tilrettelegging paraidrett» o Kombinere med idrettsspesifikk tilnærming Oppfordre og bidra til at oppstartede miljøer deltar i minivolleyball-turneringer Arrangere en Diamantturnering i hver av satsnings-regionene Markedsføre konsept, klubbtiltak og prosjekt. • Skrive årlig prosjektrapport

Fremdriftsplan

V21: Kartlegging og forberedelser, konkretisering av målgruppe og mål, markedsføring H21: Opprette dialog, klubbesøk, kurs, oppfølging V22: Integrere Diamantlag i turneringer, årlig seminar, fortsette med klubbesøk og oppfølging H22: Synliggjøring av klubber som har startet tilbud, oppstart nytt geografisk område V23: Diamantturnering, årlig seminar, prosjektrapport

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Stiftelen Dam Sluttrapportering 2023.pdf

Prosjektleder/forsker

Line Busland

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
DiamantVolley
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2021: kr 400 000, 2022: kr 500 000, 2023: kr 300 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.05.2023
Status
Avsluttet