Digitale tilbud for personer med kjønnsinkongruens i koronatid

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet er at HBRS har en stor medlemsmasse som er spredt over hele Norge. Det er alltid utfordrende å nå denne gruppen med tilgjengelige og relevante tilbud.

Med koronapandemien fikk vi forsterket disse utfordringene betydelig.

Gjennom prosjektet «Digitale tilbud …» støttet av DAM/Helsefrivilligheten i 2020 opplevde vi å nå våre medlemmer til tross for begrensningene. Dette har vært for stor og positiv betydning for dem som har deltatt i prosjektets ulike tiltak.

Prosjektet skal videreføre og skape deltakelse og samhold i målgruppen i en tid hvor fysiske kontaktpunkter er sterkt redusert. i tillegg gir prosjektet rom for å følge opp enkeltpersoner som har behov for støtte og veiledning.

Målgruppen er mennesker som opplever kjønnsinkongruens/-dysfori og vi tar sikte på å dekke alle aldersgrupper.

Dette gjør vi gjennom digitale grupper/fellessamlinger/treninger og digitale veiledningssamtaler 1 til 1.

Prosjektert vil foregå fra mai 2021 til juni 2022, fordelt utover hele perioden.

Vi forventer at prosjektet vil styrke deltakerne på veien mot et åpnere samfunn. Videre forventer vi å nå nye deltakere slik at flest mulig kan nyte godt av de ulike digitale tilbudene.

Prosjektleder/forsker

Tone Maria Hansen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Digitale tilbud for personer med kjønnsinkongruens i koronatid
Organisasjon
Harry Benjamin ressurssenter
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
26.05.2021