Digitalt likepersonskurs

Søknadssammendrag

Bakgrunn

CarciNor er en landsdekkende interesseorganisasjon for personer som har eller har hatt nevroendokrine tumorer, pårørende, helsepersonell og andre interesserte. Kreftsykdommen er både sjelden og for de aller fleste en kronisk sykdom. Prosjektet er viktig fordi likepersonstjenesten er CarciNors viktigste tilbud til sine medlemmer. Likepersonsarbeid har som mål at erfaringer skal utveksles på en måte som partene kan nyttiggjøre seg i sin hverdag. Alle likepersoner i CarciNor skal gjennomgå kurs for å bli godkjent som likeperson, så et e-læringskurs vil være våde kostnads- og ressursbesparende.

Målsetting

Hovedmålsettingen med prosjektet er å utvikle en nettkursportal for pasienter og pårørende.

Målgruppe

Målgruppen er nye likepersoner og de som kan tenke seg å bli likeperson, både pasienter og pårørende.

Antall personer i målgruppen

150

Beskrivelse av gjennomføring

For å gjennomføre prosjektet har CarciNor opprettet en egen prosjektgruppe. Den vil bestå av prosjektleder styreleder i CarciNor Tore Åsbu og to prosjektmedarbeidere fra sekretariatet. Denne gruppen har ansvaret for administrativ planlegging, organisere det faglige innhold og aktivitetene og vil gjennomføre selve programmet, samt stå ansvarlige for etterarbeidet og rapport til ExtraStiftelsen. Hovedstyret i CarciNor vil være styringsgruppe. Opplæringen vil være modulbasert med relevant innhold i hver modul. Innholdet i kursene utvikles i samarbeid med fagpersoner innenfor de utvalgte feltene. E-læringsplattformen lages i programmet WordPress. Modulene vil være selvinstruerende og kunne tas i den rekkefølge kursdeltakeren selv ønsker. For å bedre utbyttet av kurset vil CarciNor opprette et eget likepersonsforum på sosiale medium for kursdeltakere for meningsutveksling og spørsmål rettet til kursansvarlig. CarciNor ønsker også å kunne legge til rette for studiegrupper hvor man samarbeider om nettkurset. CarciNor vil etter gjennomført kurs invitere deltakerne til en felles samling. For å kunne gjennomføre prosjektet forutsetter CarciNor støtte fra ExtraStifteslen for å kunne gjennomføre prosjektet.

Fremdriftsplan

CarciNor har satt opp en tidsplan for hvordan foreningen skal gå fram for å få prosjektet i gang. • Desember 17: Første prosjektmøte. • Januar 18: Avklaring av leverandør. • April 18: Avklaring av innholdet i løsningen, oppstart programutvikling. • September 18: Ferdigstillelse av løsningen. • November 18. Lansering og markedsføring av løsningen. • Januar 19: Skrive sluttrapport til stiftelsen Helse og Rehabilitering

Prosjektleder/forsker

Tore Åsbu

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Digitalt likepersonskurs
Organisasjon
CarciNor
Beløp Bevilget
2018: kr 280 000
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
31.12.2019
Status
Under gjennomføring