En møteplass for mestring

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Nasjonalforeningen for folkehelsen Møre og Romsdal ved demenskomiteen, i samarbeid med Demensforeningen i Molde og omegn og alderspsykiatrisk avdeling på Hjelset, Molde Sjukehus, Helse Nordmøre og Romsdal så at behovet for en samling med faglig og sosialt påfyll for yngre personer med demens og deres ledsagere var til tilstede. Det ble opprettet en prosjektgruppe med representanter fra demenskomiteen, Alderspsykiatrisk avdeling og brukergruppen. Prosjektgruppen utarbeidet programmet og det faglige innholdet for samlingen. Gruppen samarbeidet med fylkeskontoret om det praktiske rundt samlingen.

 

Programmet hadde fokus på faglige foredrag både for den som er rammet av demenssykdommen og for den som er pårørende. Det ble også lagt opp til samtalegrupper for deltakerne – en for den demenssyke og en for den pårørende. Det var og lagt opp til morgensamling, tilbud om fysisk aktivitet, en busstur til en severdighet og ikke minst ulike sosiale samlinger.

 

Målgruppen for samlingen var yngre personer under 65 år med demenssykdom og deres nærmeste pårørende bosatt i Nord- og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Maksimum antall deltakere ble satt til 30.

 

Samlingen ble gjennomført på Savalen Fjellhotell det første året og på Skaret Turistsenter det andre året. Det var 2 kursledere fra demenskomiteen til stede under hele samlingen. Fagpersonell fra Alderspsykiatrisk avdeling på Hjelset var til stede på hele eller deler av samlingen. Tilbakemeldingene fra deltakerne var at dette var et svært viktig og nødvendig tiltak som gjorde at deres livssituasjon ble bedret. De fikk mulighet til å få nødvendig informasjon, fikk satt ord på mange følelser og ikke minst fikk møte andre i samme situasjon.

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen Møre og Romsdal ønsker å videreføre tiltaket i samarbeid med Alderspsykiatrisk avdeling ved Molde Sjukehus.


 

Prosjektleder/forsker

Jorunn Ellingsgård

Detaljer
Program
Forebygging (2006)
Prosjektnavn
En møteplass for mestring
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Beløp Bevilget
2007: kr 200 000
Startdato
01.06.2007
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet