«Er du dum i hodet, eller?»

Skuespillerne viser sterke historier om å stå utenfor, bli mobbet og å være annerledes når Sjiraffen kultursenter i Trondheim arrangerer egen festival i november 2015.

– Det kommer noen vanskelige historier om tøffe temaer. Vi ville gjøre det litt abstrakt, for at ingen skal kjenne seg igjen i de konkrete historiene, både på godt og vondt, sier daglig leder på Sjiraffen kultursenter, populært kalt «teatermamma», Ragnhild Karambo Arntsen.

Lager festival

Sjiraffen Kultursenter er en frivillig drevet organisasjon for mennesker både med og uten funksjonshemninger. Teatergruppa Integretto ble opprettet som prosjekt av Trondheim kommune i 1989, men ble en selvstendig organisasjon i 2003, da Arntsen tok over som leder.

Etter dette har en rekke andre grupper kommet til, blant annet ungdomsteatergruppa Pimpernell, ungdomskoret og nå sist et band, som er helt i oppstartsfasen. Flere av gruppene har fått prosjektstøtte fra Stiftelsen Dam.

– Målet er å fylle alle flekkene på Sjiraffens hals med kultur, sier Arntsen.

7. og 8. november avvikles den første Sjiraffen-festivalen. Også den med støtte fra Stiftelsen Dam. Her deltar alle gruppene på Sjiraffen, med både teater, musikk, sang og kunst. I tillegg blir det en rekke sosiale aktivieter, som diskotek og café.

– Vi gleder oss veldig til festival og å vise hva vi har å by på, sier Arntsen.

«Snålingan»

Hun har selv vært en del av Sjiraffen halve livet – siden hun startet som skuespiller for 16 år siden. I dag er hun daglig leder, men trives aller best med tittelen «teatermamma».

– Jeg kaller skuespillerne for snålingan mine. De er jo litt snåle, men det er vi jo egentlig alle sammen, sier hun og ler.

Ekte vennskap

Mange av skuespillerne er funksjonshemmet, enten psykisk eller fysisk. Andre er funksjonsfriske. Målet er at mennesker med ulike funksjonsnivåer integreres.

– Dette handler om ekte vennskap, alle er her fordi de har lyst til å være her. Det er ikke sånn at de funksjonsfriske er her fordi de er støttekontakter, de betaler også for å være med i gruppa, på lik linje med de med funksjonshemninger, sier Arntsen, og fortsetter:

– Her skal de slippe å definere seg selv.

Ikke fjas og tull

Nettopp derfor er det også profesjonelle instruktører, med teater- eller musikkfaglig bakgrunn, som jobber på Sjiraffen.

– Vi tar dem på alvor, og stiller krav, blant annet om at de må øve hjemme. Hvis noen bare vil fjase og tulle når de er her, så ødelegger de jo for de andre, sier Arntsen.

Har laget tekstene selv

Sammen med de andre instruktørene holder hun streng disiplin på teatergruppene. Men så har det da også gitt resultater. Det var en imponerende forestilling Stiftelsen Dam fikk se, da vi var på besøk, bare to uker før festival.

Skuespillerne har selv bidratt med alle ideene og utviklingen av forestillingen. Teatergruppa Integretto, som er voksengruppa på Sjiraffen, har laget forestillingen «Hanen i hønsehuset – historier om å være annerledes».

Ikke lett å være hane – og annerledes – i denne hønseflokken (se video):

Video: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Vonde historier

Historiene spenner fra den lattervekkende hønseflokken som kaklende løper over scenen, mens de desperat prøver å komme seg vekk fra hanen – som jo er annerledes enn dem, til langt dypere og vondere tekster om mobbing og å være utenfor.

– Er du dum i hodet, eller?

– Nei, jeg er ikke det ….

– Jo, du er dum i hodet!

Dialogen er hentet fra et av numrene i forestillingen. Mange av skuespillerne har selv kjent mobbing på kroppen, og de har vært opptatt av å vise også vonde historier på scenen.

– Vi har jobbet med en del tøffe temaer. I de periodene vi gjorde det, så var vi også opptatt av å gjøre mye sosiale ting, forteller Arntsen.

Et ess i ermet

Resultatet er imponerende.

– Det er et veldig høyt nivå, ja, smiler Arntsen fornøyd, og forteller at hun har et ess i ermet, når noen kjenner litt på nervene før en forestilling.

– Jeg vil jo at de skal ha tro på seg selv, så når de begynner å tvile, sier jeg at «joda, dette får dere til». De kjenner meg jo så godt, så da sier de at «Ragnhild har sagt at vi klarer det, så da gjør vi jo det».


Sluttrapport

Bakgrunn

Sjiraffen Kultursenter vokser seg etter hvert større, og ønsker å samle alle våre grupper til en felles festival – slik at alle får sett hverandre, og å skape et tettere fellesskap. Vi ønsker å prøve ut å ha en ”intern” festival for Sjiraffen-gruppene annet hvert år, og å lage festivalen større, og invitere lignende kulturgrupper fra inn- og utland til å delta på festivalen annet hvert år. Det er et behov også innad i gruppene å få samlet seg, og bli inspirert av hverandre. Her vil alle gruppene få bidra med innslag, enten det er teater, musikk, poesi eller annen kunst.

Oppsummering

Prosjektet har vært veldig vellykket, og bidratt til store kulturopplevelser for alle deltagere – både på og foran scenen. Vi har fått utvikle oss som kulturaktør i Trondheim, og knyttet flere nye kontakter. Det har vært viktig for oss å ha med alle, og å la alle komme frem. Derfor har det vært fint med alt fra små improvisasjoner på åpen scene til fjorårets festivalforestilling Ronja Røverdatter i Olavshallen. Det er et tydelig behov for denne type festival, og vi planlegger å videreføre prosjektet.

Prosjektgjennomføring

Vi gjennomførte følgende: 2015: Den første Sjiraffen Festivalen ble født. Festivalen gikk over to dager med tettpakkede dager med kunst og kulturopplevelser 2016: Dette året inviterte vi flere grupper, vi fikk gjestespill av Trønderbrazz, Danselaboratoriet og det kom besøk fra Camphill Newton Dee og Dissimilis. Dette året hadde vi også åpne workshops der vi inviterte inn skoleelever og lærere i målgruppen, samt andre interesserte. 2017: Omreisende festival med flere forestillinger, konserter, arrangement over hele byen. Festivalen gikk over en uke. 2018: Omreisende festival med foredrag, arrangement, konserter over hele byen, Hoved-festivalforestillingen var Ronja Røverdatter som ble spilt i Olavshallen.

Resultater

Vi har på disse årene gjennomført festivaler årlig. Festivalene har sett forskjellige ut, og blitt til underveis. Det første året hadde vi to tettpakkede dager over en helg, det andre året hadde vi fire tettpakkede dager over en weekend, der vi startet med åpne workshops der vi inivterte inn elever, lærere og andre interesserte til felles kurs. Vi hadde flere gjestespill fra andre grupper, som var veldig spennende. Vi gjennomførte også en ”Festivalspeeddate” som var veldig populær blant deltagerne. Vi fotograferte og filmet mye underveis, og vi har brukt disse bildene i videre promotering. Siste år fortsatte vi å ha festival over flere dager – men da i en mer omreisende form. Vi hadde en festivalforestilling som hovedattraksjon, og en uke på for- og etterkant hadde vi ulike arrangement ulike steder i byen. Både forestillinger og konserter, kino, foredrag og kurs. Denne formen kommer vi til å fortsette med, for å nå ut bredest mulig.

Antall personer i målgruppen

5000

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Festival signert.pdf

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Festival signert.pdf

Prosjektleder/forsker

Ragnhild Birgithe Juul Karambo Arntsen

Detaljer
Program
Forebygging (2014)
Prosjektnavn
Kulturfestival for utviklingshemmede
Organisasjon
Dissimilis Norge
Beløp Bevilget
2015: kr 106 000, 2016: kr 302 000, 2017: kr 131 000
Startdato
02.01.2015
Sluttdato
30.12.2018
Status
Avsluttet