Fatigue etter kreftbehandling

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Forskning viser at fysisk aktivitet og trening øker livskvaliteten og minsker trøtthetsfølelsen hos kreftpasienter s

Bakgrunn: Forskning viser at fysisk aktivitet og trening øker livskvaliteten og minsker trøtthetsfølelsen hos kreftpasienter som er ferdigbehandlet eller er under behandling for kreft. Dette gjelder sannsynligvis også for dem som ikke kan helbredes for sin kreftsykdom og som har kort tid igjen å leve. Fatigue – det å føle seg trøtt, energiløs og sliten er vanlig under og etter kreftbehandling og et hyppig symptom hos ikke kurerbare kreftpasienter. Vår kliniske erfaring er at mange spør om hva de selv kan gjøre for å bedre livskvaliteten, redusere trøtthet og opprettholde fysisk funksjon. Dette er et forsømt felt innenfor internasjonal forskning og svarene legene gir blir ofte vage og upresise. Vi har i denne avhandlingen gjennomført studier med fysisk trening i to ulike grupper av kreftpasienter; studie I: kreftpasienter som ikke kan helbredes for sin sykdom og har under ett år igjen å leve og studie II: pasienter som har gjennomgått vellykket behandling for Hodgkins sykdom (HS), men som plages med fatigue i lang tid etter behandling. Hovedmålsettingen var å se om fysisk trening er gjennomførbart i disse to pasientgruppene og hvilke effekter det har på trøtthet, livskvalitet og fysisk yteevne.

 

Gjennomføring og resultater: I studie I fikk pasienter med uhelbredelig kreft og mindre enn ett år igjen å leve tilbud om å delta i fysisk trening veiledet av fysioterapeut. Hver pasient fikk sitt individuelle treningsprogram tilrettelagt i forhold til sitt funksjonsnivå. Mange pasienter ønsket å delta (63%) i treningsgruppe på sykehuset. Til tross for at en del falt fra underveis, fullførte 54% av pasientene treningsperioden på seks uker. Helserelatert livskvalitet og fysisk yteevne ble forbedret etter treningsperioden. I studie II fikk pasienter som har gjennomgått vellykket behandling for HS, men er plaget med kronisk trøtthet i flere år etter behandling et individuelt tilrettelagt treningsprogram i 20 uker. Treningsprogrammet gikk i praksis ut på å gå, løpe eller sykle 40-60 minutter tre ganger per uke i 20 uker. De fleste valgt å gå/løpe i vekslende tempo. Ukene med trening ga merkbart positivt resultat. De følte seg mindre trøtte og uopplagte og kondisjonen ble bedre.

 

Videre planer: Begge studiene viste lovende og positive resultater. Vi planlegger nå en større randomisert treningsstudie for å se nærmere på effektene av fysisk trening hos ikke kurerbare kreftpasienter med kort forventet levetid finansiert av Helse og Rehabilitering. Prosjekt 2005/2/0259 Trening ved palliativ kreft.

 

Doktorgradsavhandling:

Oldervoll LM (2005) Physical activity and exercise interventions in cancer patients. NTNU i Trondheim, Det Medisinske Fakultet, ISBN 82-471-7890-7.

 

Artikler:

Oldervoll LM, Loge JH, Kaasa S, Lydersen S, Hjermstad MJ, Thorsen L, Jacobsen AB, Holthe H & Fosså SD (2007) “Physical activity in Hodgkin’s lymphoma survivors with and without chronic fatigue compared with the general population – a cross-sectional study.” BioMed Central, 12;7 (1):210.

 

Oldervoll LM, Kaasa S, Knobel H & Loge JH (2003) “Exercise reduces fatigue in chronic fatigued Hodgkin’s disease survivors – results from a pilot study.” European Journal of Cancer, nr. 39, s. 57-63.

 

Oldervoll LM, Loge JH, Paltiel H, Asp MB, Vidvei U, Hjermstad MJ & Kaasa S (2006) “Are palliative cancer patients willing and able to participate in a physical exercise programme?” Palliative and Supportive Care, nr. 3, s. 281-287.

 

Oldervoll LM, Loge JH, Paltiel H, Asp MB, Vidvei U, Wiken AaN, Hjermstad MJ & Kaasa S (2006) “The effects of a physical exercise programme in palliative care; a phase II study.” Journal of Pain and Symptom Management, årg. 31, nr. 5, s. 421-230.

 

Andre publikasjoner:

Oldervoll LM, Kaasa S, Hjermstad MJ, Lund JÅ & Loge JH (2004) “Physical exercise results in the improved subjective well-being of a few or is effective rehabilitation for all cancer patients?” European Journal of Cancer, årg. 40, nr. 7, s. 951-962.

 

Hjermstad MJ, Oldervoll LM, Fosså SD, Holte H, Jacobsen AB & Loge JH (2006) “Quality of life in long-term Hodgkin’s disease survivors with chronic fatigue. European Journal of Cancer, årg. 42, nr. 3, s. 327-333.

 

Hjermstad MJ, Fosså SD, Oldervoll LM, Holte H, Jacobsen AB & Loge JH (2005) “Fatigue in long term Hodgkins’s disease survivors: a follow-up study.” Journal of Clinical Oncology, årg. 20, nr. 23, s. 6587-6595.

 

Thorsen L, Nystad W, Stigum H, Hjermstad M, Oldervoll L, Martinsen EW, Hornslien K, Stromme SB, Dahl AA, Fossa SD (2006) “Cardiorespiratory fitness in relation to self-reported physical function in cancer patients after chemotherapy.” Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, årg. 46, nr. 1, s. 122-127.

 

Oldervoll LM (2006) “Authors response to letter from M. Maddock.” Journal of Pain and Symptom Management, årg. 31, nr. 6, s. 513-516.

 

Jordhøy MS, Ringdal GI, Helbostad JL, Oldervoll L, Loge JH, Kaasa S “Assessing physical functioning: a systematic review of the quality of life measures developed for use in palliative care. Palliative Medicine, 2007 under trykking.

 

Prosjektleder/forsker

Line Merethe Oldervoll

Hovedveileder

Jon Håvard Loge

Detaljer
Program
Forskning (2001)
Prosjektnavn
Fatigue etter kreftbehandling
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2002: kr 445 000, 2003: kr 460 000, 2004: kr 460 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
30.09.2005
Status
Avsluttet