Flere tar del i ressursbanken

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Ressursgruppa ønsket å skolere ca 25 personer i 2006 over fire helger (lørdag/søndag evt. fredag/lørdag). Vi fikk midler fra Helse og Rehabilitering som dekket halparten av vårt ønske. Vi valgte å skru ned målsettingen mht. antallet nye som skulle opplæres og kjørte dette over to helger ikke fire helger slik som søknaden inneholdte. De medlemmer i Ressursbanken som ikke var med på de første opplæringssekvensene fikk tilbud om å være med på denne delen av opplæringen.

 

Underveis i denne skoleringen håpet ressursgruppa å få midler til å arrangere sorgsamlinger/ foreldresamlinger slik at deltagerne i skoleringen får prøve seg i gruppesamtaler. Alle som er med i dette arbeidet har et utstrakt ønske om å hjelpe andre mennesker. De fleste har enten et hjertesykt barn, har mistet et hjertesykt barn eller er hjertesyk selv. Ressursgruppen er inkluderende så vi ”tar opp” andre, også i ressursbanken, som ikke selv har noen spesiell tilknytning til foreningen.

 

To samlinger ble gjennomført i henholdsvis oktober og november. For å gjennomføre skoleringene ble det brukt fagpersonell til å kurse medlemmene. Selve undervisningen tok form av foredrag og gruppearbeid. Undervisningsformen bygger på tidligere erfaringer fra skolering av likemenn i FFHB, og på innspill fra fagpersonene. Vi oppnådde ti nye medlemmer i Ressursbanken. Dette er et resultat vi er fornøyd med.

Prosjektleder/forsker

Sturla Røiseng jr

Detaljer
Program
Rehabilitering (2005)
Prosjektnavn
Flere tar del i ressursbanken
Organisasjon
Foreningen for hjertesyke barn
Beløp Bevilget
2006: kr 200 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet