Fontenehusets studiestøtte til unge

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Psykisk sykdom en av de vanligste årsakene til frafall i videregående skole (regjeringen.no). I tillegg er det en sterk sammenheng mellom frafall fra videregående opplæring, sosial ekskludering og dårlig helse. På bakgrunn av et helt klare samfunnsmessig behov og vår erfaring fra det å jobbe med ungdom på Fontenehuset Oslo Øst vurderer vi at det er et stort behov for å opprette en stilling som studiekonsulent på Fontenehuset Oslo Øst. Ved å støtte unge til å fullføre videregående opplæring vil det kunne bidra til bedre psykisk helse, bedre livskvalitet og økt inkludering i samfunnet.

Målsetting

Som overordnet mål ønsker Fontenehuset Oslo Øst at stillingen som studiekonsulent skal bidra til at unge på huset starter opp og fullfører videregående skole.Det er et mål at studiekonsulenten skal støtte minst 20 av våre medlemmer over en treårs periode i veien mot og underveis i et utdannelsesløp.

Målgruppe

Unge i alderen 17 til 30 år med psykiske helseutfordringer som av ulike årsaker har falt ut eller aldri startet opp med videregående skole. Boende i Oslo.

Antall personer i målgruppen

20

Beskrivelse av gjennomføring

Studiekonsulenten skal etablere en prosjektgruppe sammen med medlemmene som allerede deltar på Ung på Huset og ønsker å starte opp med videregående skole. Studiekonsulenten vil ta del i arbeidet som foregå inne på huset, men vil også jobbe mye med oppfølging av medlemmene ute ved studiested sammen med blant annet videregående skoler, oppfølgingstjenesten og NAV i skolen. Studiekonsulenten skal kjenne godt til alle frister, regelverk og tilretteleggingsmuligheter for våre medlemmer. Studiekonsulenten vil ha ansvar for å videreutvikle og opprettholde samarbeidet med overnevnte aktører som blandt annet vil bidra til å rekruttere nye medlemmer inn i prosjektet og sikre en tverrfagelig oppfølging. Fontenehuset Oslo Øst ønsker å etablere en ny modell for å støtte fontenehusenes unge medlemmer til å gjennomføre videregående skole. Modellen skal blant annet basere seg på elementer fra ”Go Campus” og elementer fra Fontenehusmodellen. Vi ønsker å bygge vårt prosjekt på en allerede utprøvd metodikk vi vet fungerer. Studiekontakten vil ha ansvar for å etablere studiegrupper her på huset og om nødvendig på utdanningsstedene. Mye av oppfølgingen vil også bestå av tett individuell oppfølging basert på hver enkelt sine behov.

Fremdriftsplan

1.år: Ansette studiekonsulent, starte opp studiegrupper med medlemmene som allerede er på Fontenehuset, faglig veiledning i «Go Campus» metodikk. Første året vil ca 7 medlemmer ta del i prosjektet. 2.år: Rekruttere nye inn i prosjektet i løpet av 2.år skal mellom 10-15 delta i prosjektet, fortsette å utvikle/evaluere metoden. 3.år: Følge opp 20 medlemmer som er i et utdanningsløp eller ønsker å starte opp. Arbeide med videreføring av prosjektet.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Extrastiftelsen FOØ studiestøtte 2018.pdf

Prosjektleder/forsker

Ane Dyring Dyring Iversen

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Fontenehusets studiestøtte til unge
Organisasjon
Fontenehus Norge
Beløp Bevilget
2017: kr 450 000
Startdato
01.03.2017
Sluttdato
31.12.2017
Status
Avsluttet