Frisk jul for alle

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Jula kan være en svært utfordrende tid for mange allergikere. Når julen nærmer seg, dukker det ofte opp fine blomster og dekorasjoner på kommunale kontorer, skoler og resepsjoner.

I utgangspunktet hyggelige tradisjoner som juletrær, mandariner, nøtter og røkelse gir ofte pusteproblemer og rennende neser, mens parfyme og hårspray hindrer flere allergikere å dra på julebord. Ofte sliter allergikere med manglende forståelse for sine plager og mottar velmenende gaver som for eksempel allergifremkallende blomster. Det kan for eksempel være vanskelig å si fra, når man blir invitert bort at man ikke tåler planter og juletrær, som allerede er i hus. Spesielt gjelder det for barn og ungdom, som kan ha et ekstra ønske om ikke å skille seg ut.Julen er altså en hardt prøvet høytid for en stadig økende gruppe med astmatikere og allergikere. Astma og allergi er en usynlig funksjonshemming, men heldigvis finnes det flere gode alternativer som gjør at alle mennesker – også i julehøytiden – kan ferdes omkring uten å bli syke. Dette er kunnskap som Norges Astma- og Allergiforbund ønsker å formidle, slik at allergikere ikke behøver å utsettes for unødige plager på grunn av nedfelte og udiskuterte tradisjoner.Målsetting
Det overordnede målet med dette prosjektet er å redusere sykdom blant mennesker med allergi og annen overfølsomhet i forbindelse med julehøytiden. Dette ønsker vi å oppnå ved å:
• gi ut god og kvalitetssikret informasjon om hva som kan gjøres for å minske plager for allergikere i jula, og hensyn man må ta så jula blir en trivelig tid for alle.


• informere om allergivennlige alternativer til juleprodukter. For eksempler kan et pent plast-tre erstatte granen, julekaktus og ildtopp er gode alternativer til julestjernen og julegleder, og den allergivennlige kristtorn gir en fin julestemning.


• informere bredt i lokalsamfunnene, spesielt til skoler, barnehager, blomsterforretninger, offentlige kontorer, kafeer, eldresentre og kirker.
• presentere informasjonen i brosjyre og nettbasert versjon, slik at informasjonen når ut til flest mulig i ulike aldersgrupper.

Målgruppe
Ansvarlige for skoler, barnehager, blomsterforretninger, offentlige kontorer, kafeer, eldresentre og kirker, men også venner og bekjente av personer med astma og allergi.

Betydning
Opplysningsmateriellet vil bidra til at allergikere kan delta i julefeiring uten å bli syk. De vil som andre kunne glede seg til julehøytiden uten redsel for mulige sykdomsplager pga folks manglende kunnskap om at juleproduktene de har valgt kan trigge astma og allergianfall. Norges Astma- og Allergiforbund tror ikke det er uvillighet som har gjort høytiden så vanskelig for mange, men heller at vi følger nedfelte tradisjoner uten å være klar over hvilke konsekvenser de kan ha for folk rundt oss. Vi tror formidling av kunnskap, og ikke minst informasjon om allergivennlige alternativ vil mottas godt. Kronisk sykdom berører hele familien. Store allergiplager kan legge en demper for å kunne feire høytiden sammen. For alle som omgås allergikere kan økt informasjon være et hjelpemiddel til å bidra til en frisk jul for alle!

Framdriftsplan
1.halvår: Tiltredelse av prosjektleder og medarbeidere, prosjektplanlegging og innsamling av innholdet til informasjons materiell på tvers av NAAFs ulike regioner
2.halvår: Utvikling av informasjons materiell, printing av brosjyre, lansering av brosjyre og nettbasert materiell, og rapportering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0234.pdf

Sluttrapportsammendrag

Jula kan være en svært utfordrende tid for mange allergikere. Når julen nærmer seg, dukker det ofte opp fine blomster og dekorasjoner på kommunale kontorer, skoler og resepsjoner. I utgangspunktet hyggelige tradisjoner som juletrær, mandariner, nøtter og røkelse gir ofte pusteproblemer og rennende neser, mens parfyme og hårspray hindrer flere allergikere i å dra på julebord.

Målet med dette prosjektet var å redusere sykdom blant mennesker med allergi og annen overfølsomhet i forbindelse med julehøytiden.

Gjennom prosjektet er det utviklet et hjelpemiddel til å informere om hvordan får en frisk jul for alle. Det er utviklet en brosjyre og et nettsted som frivillige og ansatte i NAAF kan bruke for å informere om en allergivennlig jul. Det å kunne spre informasjon hvor det vises til alternativer og tipses om hvordan man på en enkel måte, og uten store kostnader kan beholde jule-kosen, samtidig som ingen blir syke, er med å lage en frisk jul for alle.
NAAF vil heretter jobbe for frisk jul for alle, ved å informere og sette fokus på allergikeres jul hvert år. Nå finnes en brosjyre og et nettsted å vise til. De som ønsker vil kunne skrive ut brosjyren fra nettet.

www.naaf.no/friskjul

Prosjektleder/forsker

Anne-Kari Isaksen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
Frisk jul for alle
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2010: kr 259 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
30.12.2010
Status
Avsluttet