Gatefoto

Søknadssammendrag

Bakgrunn

IOGT driver dag- og aktivitetessentra for tyngre misbrukere i flere norske byer. TVi tror på et helhetlig tilbud som kan gi økt motivasjon til å komme bort fra en rustilværelse. Derfor tilbyr vi ulike aktiviteter til våre brukere for å gjøre tilværelsen enklere og mindre sentrert rundt rus. Eksempler på dette kan være arbeidstrening, uteaktiviteter, sykkelverksted etc. Andre tiltak er av mer kreativ og kunsterisk art. Det vi ser er at kreative aktiviteter som tegning, maling etc. er populære og gir brukerne ett avbrekk, og mulighet til å bruke evner de vanligvis ikke får utløp for.

Målsetting

Gjennomføre en nasjonal fotokonkurranse blant brukerne på våre dag- og aktivitetssentra.

Målgruppe

Brukere av våre aktivitetssentra for tyngre misbrukere. Dette er mennesker i ulike stadier av misbruk, noen på gata, andre på vei ut av rustilværelsen.

Antall personer i målgruppen

100

Beskrivelse av gjennomføring

Rekrutteringen skjer gjennom vår ordinære drift. Vi kommer til å sette ned en prosjektgruppe med fotofaglig kompetanse. Forøvrig kommer opplegget til å bli drevet som en del av tilbudene på sentrene våre. Vi har lokaler som brukerne går til og hvor de allerede deltar i ulike tiltak. Lokalene som ligger i Haugesund, Bergen, Grimstad, Sandefjord, Porsgrunn og Kristiansand ligger sentralt og er tilgjengelig de fleste ukedagene. Vi har også ett godt samarbeid med kommunene som gir oss mulighet til å gjøre tiltaket kjent gjennom ulike kanaler. Konkret vil brukerne få i oppdrag å fortografere ett sted gjennom en periode hvordan stedet endres. F.eks en benk eller ett tre. Vi oppfordrer til at bildene blir tatt ett sted som ikke er i nærheten av hvor brukerne vanligvis går slik at det krever litt fysisk aktivitet å komme dit. Vi stiller enkle kameraer til rådighet på hvert senter. Bildene legges ut på en egen nettside og gjennom sosiale medier. På hvert senter kommer vi også til å arrangere en åpen utstilling med bildene som kommer inn gjennom konkurransen. Om dette fungerer godt ser vi for oss at vi kan gjøre lignende prosjekter knyttet til andre tiltak som f.eks tegning eller maling.

Fremdriftsplan

Januar-februar Forberedelser. Mars og april Fotokurs på sentrene. Mai – august Konkurranseperiode. Oktober Kåring av vinnere. Utstillinger på sentrene ut året.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Gatefoto bilder.pdf

Prosjektleder/forsker

Olaf Lande

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Gatefoto
Organisasjon
IOGT i Norge
Beløp Bevilget
2017: kr 150 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
31.12.2017
Status
Avsluttet