Genetisk risiko for kreft (CRC)

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Tykk- og endetarmskreft (CRC) er den vanligste kreftformen i Norge. Mer enn 3000 personer rammes årlig, like mange menn som kvinner. Nær halvparten av de rammede dør som en følge av denne krefttypen. I en del familier er det en opphopning av tilfeller og det er påvist arvelige genetiske forandringer som disponerer for denne krefttypen.

 

Hovedmål: Identifisere gjennom molekylærgenetiske metoder enkeltindivider og familier som har høyere risiko for CRC enn gjennomsnittsbefolkningen for å kunne følge opp disse med tanke på å redusere forekomsten av kreftformen i befolkningen.

 

Delmål: Basert på funn av genetiske forandringer(mutasjoner/ genekspresjonsmønstre) utvikle metoder for å screene individer for å påvise tidlige kurerbare stadier av CRC.

 

Metode: Inklusjon av pasienter med nyoppdaget CRC som enten er under 55 år eller har flere i slekten med CRC eller livmorkreft. Fra de inkluderte samle inn vevs-, blod- og avføringsprøver. Samle blodprøver fra slektninger til de inkluderte pasientenen med CRC eller livmorkreft.

Utføre molekylærgenetiske undersøkelser på prøvematerialet for å finne genetiske forandringer som disponerer for utvikling av CRC. Ved funn av genetiske forandringer med betydning for CRC utvikling undersøke avførings- og blodprøver for å for å påvise de samme forandringene.

 

Resultater: Inkludert 98 pasienter med CRC ved inklusjonsslutt 31.desember 2009.

Analysering av vevsprøver har begynt og det er allerede påvist forandringer i gener som kan ha betydning for utvikling av CRC.

 

Videre planer: Analyseringen av vevsprøver fortsetter. Etter hvert som det foreligger klare resultater fra vevsprøvene vil man se etter de samme forandringene i blod og avføringsprøver. Kan disse forandringene påvises her kan forandringene teoretisk brukes i blod- eller avføringstester. Disse testene kan dels brukes for å påvise kreftsvulster i et tidlig stadium (screening), dels for å identifisere enkeltindivider med øket risiko for CRC i familier med opphopning av krefttypen. Utover hva som er publisert er det igangsatt flere prosjekter basert på vevs- og blodmateriale fra de inkluderte pasienter. Flere publikasjoner vil komme etter hvert.

 

Publikasjoner:

Berg M, Danielsen SA, Ahlquist T, Merok MA, Ågesen TH, Vatn MH, Mala T, Sjo

OH, Bakka A, Moberg I, Fetveit T, Mathisen Ø, Husby A, Sandvik O, Nesbakken A,

Thiis-Evensen E & Lothe RA (2010) “DNA sequence profiles of the colorectal cancer

critical gene set KRAS-BRAF-PIK3CA-PTEN-TP53 related to age at disease onset.”

PLoS One, Nov 12;5(11):e13978. PubMed Central PMCID: PMC2980471.

DOI: 10.1371/journal.phone.0013978

 

Berg M, Agesen TH, Thiis-Evensen E; INFAC-study group, Merok MA, Teixeira MR,

Vatn MH, Nesbakken A, Skotheim RI & Lothe RA (2010) “Distinct high resolution genome

profiles of early onset and late onset colorectal cancer integrated with gene

expression data identify candidate susceptibility loci.” Molecular Cancer, May

6;9:100. PubMed Central PMCID: PMC2885343.

DOI: 10.1186/1476-4598-9-100

 

Ågesen TH, Berg M, Danielsen SA, Ahlquist T, Merok MA, Vatn MH, Mala T, Sjo

OH, Bakka A, Moberg I, Fetveit T, Mathisen Ø, Husby A, Sandvik O, Nesbakken A,

Thiis-Evensen E & Lothe “RA SPG20, a novel biomarker for early detection of colorectal cancer, encodes a regulator of cytokinesis.” Oncogene, under trykking 2011.

 

 

Prosjektleder/forsker

Espen Thiis-Evensen

Hovedveileder

Morten H. Vatn

Detaljer
Program
Forskning (2002)
Prosjektnavn
Genetisk risiko for kreft (CRC)
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2003: kr 550 000, 2004: kr 550 000, 2005: kr 570 000
Startdato
15.08.2003
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet