Gledelig påfyll

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Oppegård Røde Kors Besøkstjeneste består av frivillige besøksvenner som besøker og aktiviserer personer som er ensomme og som ønsker sosial kontakt gjennom Røde Kors. Mange eldre og enslige er spesielt berørt av de strenge tiltakene rundt covid-19.

Målsetning,
Gi kulturelle/sosiale opplevelser som avviker fra hverdagen.

Målgruppe og deltakere
Eldre enslige/ensomme med lite nettverk. Hjemmeboende og på institusjon.

Metode
Tiltak 1:
Avholde 2 konserter på hver av de 4 institusjonene vi samarbeider med. Konsertene legges opp slik at vi når flest mulig av beboerne.

Måloppnåelse: Gjennomføre 8 konserter fordelt på 4 institusjoner i prosjektperioden.

Tiltak 2:
Besøk av dyr fra gård i nærområde. Dette ble gjort i 2021 med stor suksess.

Måloppnåelse: 2 institusjoner får besøk av dyr.

Tiltak 3:
Arrangere 4 utflukter for hjemmeboende. Dette være seg eksempelvis guidet omvisning på Munch-museet med lunsj, guidet omvisning på Ramme Gård med lunsj, tur til Oscarsborg med lunsj, besøke en gård med Alpakkaer o.l.

Måloppnåelse: Totalt 28 hjemmeboende får anledning til å være med på en utflukt/kulturell opplevelse inkludert lunsj.

Tidsplan
15/04-2022 til 31/12-2022 Prosjektperiode
01/05-2022 til 25/06-2022 Organisere/avholde 4 konserter og 2 dyrebesøk og gjennomføre 2 utflukter
01/08-2022 til 15/12-2022 Organisere/avholde 4 konserter og gjennomføre 2 utflukter

Forventede resultat
Gode tiltak for ensomme eldre som bor hjemme og institusjoner uten organiserte kulturelle tilbud, vil være av stor verdi for det enkelte menneske og for samfunnet.

For beboere på sykehjem: De kommer seg ut av rommene sine, ser andre mennesker, synger, danser og snakker. Det vil gi lyspunkt i en ellers monoton hverdag. En opplevelse i øyeblikket, og noe å dele med andre i etterkant.

For hjemmeboende: Det vil være med på å motivere dem til å komme seg ut, få påfyll av hyggelige opplevelser. En opplevelse i øyeblikket, og noe å dele med andre i etterkant.

Prosjektleder/forsker

Elisabeth Skaugerum

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Gledelig påfyll
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 100.000
Startdato
08.04.2022