Helårsanlegg for fysisk aktivitet-Tolga

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Tolga idrettslag har inngått samarbeid med kommunen om “Det store dugnadsløftet” som innebærer oppgradering av skiløypetraseer, utbygging av treningsrom, kunstgress i skolens ballbinge, utbygging av helårs hoppanlegg (K10, K20, K40 og K60) med tilhørende lys og heis, varmestue i hoppanlegget, og et aktivitetsområde tilknyttet hoppanlegget. Hele anlegget tilrettelegges for helårs bruk.
2. Målsetting
Aktivitetsområdet skal være et møtested for hele Tolga kommune som innbyr til fysisk aktivitet og sosialt samvær sommer og vinter.
En tilrettelagt gangvei for funksjonshemmede og andre grupper som ikke i utgangspunktet er fysisk aktive, vil øke bruken av området sommerstid.
3. Målgruppe
Målgruppen for prosjektet er primært barn og unge i Tolga kommune som skal fristes til å bruke anlegget til fysisk aktivitet og lek, samt at området er tilrettelagt for funksjonshemmede.
4. Beskrivelse av gjennomføring
Tolga IL vil stå som prosjektleder og utbygger av planlagt gangvei i aktivitetsområdet.
5. Prosjektets betydning
Den prosjekterte gangveien vil gi området kvaliteter som vil stimulere til økt fysisk aktivitet for flere.
6. Framdriftsplan
Utbygging av aktivitetsområde og dermed tilpasset gangvei vil pågå høst 2014 og ferdigstilles høsten 2015.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

2015_Extra_Hamran sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Trond Vilhelm Lund

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Helårsanlegg for fysisk aktivitet-Tolga
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2014: kr 223 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet