Helse – mestring – naturopplevelse

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Den norske turistforening, Oslo og omegn (turistforeningen) har, i samarbeid med Bærum sykehus, arrangert et turtilbud som en

Den norske turistforening, Oslo og omegn (turistforeningen) har, i samarbeid med Bærum sykehus, arrangert et turtilbud som en forlengelse av sykehusets selvhjelpsprogram for mennesker med kroniske lidelser. SINTEF Helse har evaluert turtilbudet. Turistforeningen ønsket å utvikle et lavterskel tilbud for mennesker som kan ha vansker med å benytte de ordinære tilbudene i turistforeningen. Prosjektets mål har vært å utvikle og gjennomføre et tilrettelagt turtilbud i naturnære omgivelser for mennesker med kroniske lidelser. Turistforeningen og Bærum sykehus har samarbeidet om å planlegge tilbudet, og turistforeningen har utviklet og gjennomført tilbudet.

 

I løpet av 2004 ble det arrangert til sammen elleve turer i naturomgivelser tett inntil nærmiljøet i Asker og Bærum. Deltagerne kunne velge enten en kort eller en lang løype. De fleste turene har vært mellom tre til fem kilometer på sti i lett skogsterreng eller langs skogsbilvei. Man ønsket å gi anledning til trening og samtidig lede oppmerksomheten bort fra sykdom og smerte, derfor hadde turene innslag i form av foredrag, veiledning eller øvelser.

 

Det varierte hvor mange som deltok på turene. Alt i alt var deltagelsen lavere enn man forventet på forhånd. For de som deltok, var turene en mulighet til å komme seg ut i naturen, bli bedre kjent i marka i nærmiljøet, og få nye turvenner. Noen syntes turene var krevende, mens andre fikk erfare at de kunne klare mer enn de trodde på forhånd.

Prosjektleder/forsker

Lisbet Grut

Detaljer
Program
Forebygging (2003)
Prosjektnavn
Helse – mestring – naturopplevelse
Organisasjon
Den Norske Turistforening
Org.ledd
SINTEF Unimed
Beløp Bevilget
2004: kr 200 000
Startdato
01.02.2004
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet