Info – pårørende innen psykiatrien

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet ble bevilget i 1998 og var ment som et treårig prosjekt, men ble avbrutt ved utgangen av 1999 da videre bevilgning

Prosjektet ble bevilget i 1998 og var ment som et treårig prosjekt, men ble avbrutt ved utgangen av 1999 da videre bevilgning ikke ble gitt. Prosjektet var en videreføring av et tidligere prosjekt 1997/1/303 og gikk ut på:

 

1.      å distribuere bladet Psykisk Helse til medlemmene av LPP

2.      å utgi et informasjonsblad for medlemmene og distribuere det som vedlegg til medlemmenes eksemplar av bladet Psykisk Helse

 

Til gruppeabonnement på bladet Psykisk Helse for 1999 ble det brukt kr 200 000 av prosjektets midler. Bladene ble distribuert til medlemmene som forutsatt, når vi unntar at det til tider var vanskeligheter med å holde adresselistene helt ajour. Dette ble rettet opp på Landsstyrets initiativ.

 

På grunn av forhold i det foregående prosjektet fortsatte utgivelsen av informasjonsbladet på midler fra det fra nyttår til sommeren 1999. På den tiden ble det utgitt tre nummer, men meget uregelmessig og ikke som forutsatt når det gjaldt utsendelse og omfang.

 

Utgivelsen på midler for inneværende prosjekt ble igangsatt i august 1999, med Tormod Ropeid som ny redaktør. Det ble utgitt tre nummer, alle i opprinnelig forutsatt omfang og format, og alle numrene ble levert til distribusjon som forutsatt og til riktig tid. Ved en feil fra distribusjonsfirmaets side ble ett nummer sendt ut til feil mottagere. Derfor ble det trykket nytt opplag, som ble utsendt separat ettersom bladet Psykisk Helse allerede var distribuert. Merutgiftene ble dekket av distribusjonsfirmaet

 

Ser vi årets utgivelser under ett, uavhengig av hvilket prosjekt de formelt henfører seg til, må vi innrømme at forholdene frem til sommeren ikke var akseptable. Dette ble da også opprettet av LPPs styre på eget initiativ, og deretter gikk alt som det skulle.

 

Sammendrag: Foreningens medlemmer ble gjennom prosjektet tilstilet informasjon om psykiatriske spørsmål og foreningens arbeid ved et gruppeabonnement på bladet ”Psykisk helse” og et nyhetsblad for foreningen, distribuert som vedlegg til Psykisk helse. En mangelfull gjennomføring av et tidligere, tilsvarende prosjekt ble rettet opp til annet halvår.

Prosjektleder/forsker

Per Hammer

Detaljer
Program
Forebygging (1998)
Prosjektnavn
Info – pårørende innen psykiatrien
Organisasjon
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Beløp Bevilget
1999: kr 300 000
Startdato
01.08.1999
Sluttdato
31.12.1999
Status
Avsluttet