Informasjon til etterlatte

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Til tross for at mange etterlatte ved selvmord opplever sterkere sorgreaksjoner og vanskeligere sorgarbeid enn andre som har o

Til tross for at mange etterlatte ved selvmord opplever sterkere sorgreaksjoner og vanskeligere sorgarbeid enn andre som har opplevd å miste en av sine nærmeste, er omsorgen for denne gruppen mangelfullt utbygget i vårt land. Landsforeningen for etterlatte ved selvmord har derfor gjennom et treårig prosjekt arbeidet med å styrke informasjonsarbeidet på dette feltet overfor publikum generelt og overfor etterlatte ved selvmord spesielt.

 

Målsetting: Målet var å bevisstgjøre og spre kunnskap, gi etterlatte hjelp og informasjon, samt å informere offentlige instanser, frivillige organisasjoner, grupper og enkeltpersoner om hvilke behov etterlatte ved selvmord har.

 

Gjennomføring: Prosjektet har blitt drevet av sekretariatet ved Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE), av prosjektleder og en informasjonskonsulent. LEVE har samarbeidet tett med Seksjon for selvmordsforskning­ og forebygging (SSFF).

 

Oppnådde resultater:

Internett: LEVE har utviklet sine egne informative websider, med en egen side for hvert enkelt fylkeslag.

Nyhetsbrev: LEVE utgir nå 10 interne nyhetsbrev i året; LEVEnytt. Nyhetsbrevet går til alle medlemmer i LEVE, og til andre interesserte.

Kontakttelefon: Alle fylkeslag har fått tilbud om en mobiltelefon hvis funksjon er en kontakttelefon. Denne telefonen skal fungere kun som informasjonskanal, og ikke som en krisetelefon. Det er valgfritt om fylkeslaget ønsker å benytte seg av dette tilbudet.

 

Videre planer: LEVE vil fortsette å vedlikeholde, oppdatere og utvikle allerede eksisterende websider. Nyhetsbrevet vil utgis i 10 utgaver i løpet av 2004. Målet er å utvikle dette nyhetsbrevet til å bli et mer innholdsrikt medlemsblad. Kontakttelefonen vil foreløpig fungere som den gjør pr. i dag. Målet er et sentralt kontaktsenter, hvor etterlatte kan ringe for samtale. Dette krever større kapasitet og ressurser enn hva LEVE har i dag.

Prosjektleder/forsker

Finn Borgesen

Detaljer
Program
Forebygging (2000)
Prosjektnavn
Informasjon til etterlatte
Organisasjon
LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Beløp Bevilget
2001: kr 265 000, 2002: kr 265 000, 2003: kr 265 000
Startdato
01.02.2001
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet