Inspirasjonskokebok

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Mange som får/har fått behandling for kreft opplever plager og bivirkninger som kan gjøre det vanskelig for dem å spise og drikke. Dette kan føre til ufrivillig vekttap og dårlig ernæringsstatus som igjen kan få negative følger for behandling og rehabilitering.

2. Prosjektets målsetting
Forfatte, produsere og utgi en kokebok som kan gi konkrete råd, oppmuntring og inspirasjon til pasienter og pårørende og danne grunnlag for en positiv tilnærming til måltidene i en vanskelig tid.

3. Prosjektets målgruppe
Prosjektets målgruppe er først og fremst kreftpasienter som har problem i forhold til mat og drikke, dernest er det pårørende som har en aktiv rolle når det gjelder å lage mat til pasienten, og sist men ikke minst er det helsepersonell.

4. Prosjektets betydning
Kreftpasienter har i løpet av sykdomstiden ofte problem med å spise og drikke som følge av sykdom og behandling. Forskning viser at 35% av kreftpasienter i vår del av verden er underernært allerede på diagnosetidspunktet, og ca. 75% av disse taper ytterligere vekt i løpet av sykehusoppholdet (R.J.Stratton).

De som søker informasjon om ernæring finner at det meste av informasjon , – både nettbasert informasjon og litteratur, fokuserer på mat/ernæring/kosthold som forebygging mot kreftsykdom. En kokebok spesielt utarbeidet for pasienter vil komme svært mange til gode, uavhengig av hvilken kreftdiagnose de har. Den vil også være verdifull for pårørende, som ofte har en sentral rolle når det gjelder tilbereding av måltider. Den kan bli en inspirerende og nyttig bok for alle som ønsker å gjøre noe selv for å bedre situasjonen sin, og være et viktig bidrag til egenrehabilitering etter behandling.
For helsepersonell kan den bli en veiviser fra teori til praksis, fra helseforetakets ernæringsstrategi til velsmakende måltider for pasienter.

5. Fremdriftsplan

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0107.pdf

Sluttrapportsammendrag

Mange som blir behandlet for kreft opplever plager og bivirkninger som kan gjøre det vanskelig å spise og drikke. Sykdomsrelatert underernæring er godt dokumentert gjennom forskning og er et betydelig problem i vår del av verden. Ufrivillig vekttap kan gi negative følger for behandling og rehabilitering. Det kan også føre til store ekstrakostnader for samfunnet i form av økt forbruk av helsetjenester og lengre liggetid i sykehus.
Økonomiske midler fra Stiftelsen Dam Helse og Rehabilitering gjorde det mulig å gå i gang med prosjektarbeid som hadde som mål å lage en kokebok for kreftpasienter.
Prosjektorganisasjonen var sammensatt av 13 medlemmer med ulik bakgrunn: kokk, coach, spesialsykepleier, ernæringsfysiolog, havforsker, lege, pasient, pedagog og journalist.
Resultatet av arbeidet er blitt en kokebok på 144 sider med tittelen: “På bedringens vei. Inspirasjonskokebok for kreftpasienter”. Oppskriftene er presentert med et billedmateriale som har lagt vekt på å virke friskt, fristende, svalt og delikat.
Boken er delt inn i tre store bolker:
1. Den første tiden hjemme: næringsrike, fristende smoothier og supper
2. Enkelt og godt: lettlaget mat med få ingredienser
3. Veien videre: oppskrifter på mat for et sunt hverdagsliv.
Matrettene som presenteres i boken tar hensyn til problem som mange kreftpasienter opplever under sykdom.Bokens oppskrifter er testet og evaluert av pasienter.
Boken er først og fremst beregnet på pasienter som har problem med å spise og drikke, og som har behov for konkrete råd om enkle og velsmakende retter. Dernest er målgruppen pårørende som har en aktiv rolle når det gjelder å lage mat til pasienten, og den er også nyttig for helsepersonell som ønsker å bidra til variasjon og forbedring av kostholdet til pasienter som de har ansvar for. Boken ble presentert 25.september. Den koster kr.299 og kan kjøpes i bokhandel eller via Kreftforeningens og Gyldendals nettbutikker.

Prosjektleder/forsker

Eli Svarstad

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Inspirasjonskokebok
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2009: kr 600 000
Startdato
20.01.2009
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet