Integrerte samfunnsprosjekt i golfklubb

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Som i de fleste idrettsklubber er virksomheten i golfklubber rettet mot klubbens egne medlemmer. En golfbane har kvaliteter og kapasitet som kan utnyttes av mange flere. Bjaavann Golfklubb har god erfaring fra golfspill for personer med psykiske helseproblem og for aktivisering av flyktninger i dugnadsarbeid. Begge deler med stor innsatts fra frivillige i klubben. Hittil er dette organisert som ekstraordinære prosjekt med egen finansiering. Klubben ønsker å bygge opp sin egen kompetanse og utvikle organisasjonen for å integrere prosjektene i ordinær virksomhet med felles ressursutnyttelse.

Målsetting

Utvikle klubbens organisering med delmålene: 1) 10 frivillige utdannet til Trener 1 2) 15 frivillige med hensiktsmessig erfaring 3) Samarbeid med tre eksterne institusjoner med brukere i vår målgruppe 4) Faste rutiner i klubben for planlegging, organisering og finansiering av slik virksomhet.

Målgruppe

Mennesker i lokalmiljøet som trenger og kan ha nytte av en håndsrekning, avveksling eller oppmuntring – for eksempel flyktninger og personer med helseproblem.

Antall personer i målgruppen

1000

Beskrivelse av gjennomføring

Tidligere og løpende samfunnsprosjekt i Bjaavann Golfklubb, finansiert utenfor denne søknaden, gir det erfaringsgrunnlaget som er nødvendig for dette prosjektet. De grunnleggende kunnskapene kommer fra erfaringene til klubbens frivillige og på samtaler med ledere og ledsagere fra våre samarbeidende institusjoner. Evalueringsmøter holdes halvveis og i slutten av hver sesong. Ti frivillige fra klubben skal rekrutteres og gis opplæring til Trener 1 i samarbeid med Norges Golfforbund. Det skal arrangeres samarbeidsmøter mellom frivillige i golfklubben og med øvrige utvalg i klubben. Hensikten er å utveksle erfaringer, bygge et miljø og vekke bevissthet om verdien av disse prosjektene for den primære målgruppen, de frivillige selv, klubben og for vårt lokalmiljø. Flere golfklubber i Norge har prosjekt med tilsvarende profil. Frivillige fra vår klubb skal besøke andre, utveksle erfaringer og se hvordan de organiserer dette. Dette skal skje i nært samarbeide med Norges Golfforbund. Under veis i prosjektet skal det utarbeides informasjonsmaterial til internt bruk, målgruppen, samarbeidende institusjoner/organisasjoner og andre golfklubben. Sluttevalurering blir gjort i nært samarbeid med Norges Golfforbund.

Fremdriftsplan

Prosjektstart 1/7 2017, slutt 30/6 2019. Utdanning av Trener 1 i to puljer, fortrinnsvis første og andre halvår. Avhengig av kapsitet i NGF. Evaluering av frivilliges erfaringer og utarbeiding av informasjons Besøk av andre golfklubber første og andre halvår. Lage informasjonsmaterial for samarbeidspartnere og andre klubber i andre til fjerde halvår. Intern miljøbygging hele prosjektperioden. Sluttevaluering juni 2019.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

BjaaGK sluttrapport 200225.pdf

Prosjektleder/forsker

Per-Anders Havnes

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Integrerte samfunnsprosjekt i golfklubb
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2017: kr 67 000, 2018: kr 60 000
Startdato
02.07.2017
Sluttdato
01.01.2020
Status
Under gjennomføring